Företaget

Vem är Biofuel Express

Biofuel Express är en handelsverksament inom oliebranchen med stor fokus på kundeorienterande lösningar.

Tjänserna omfattar leveranser av bränsle, smörjmedel och AdBlue samt även relaterade servicar och lösningar.

Kunden och biobränsle i fokus

Företaget präglas av att skapa ett mervärde för kunderna genom hög service nivå inom konsult och IT-nivå i kombination med att vi även är specialicerade på konvertering till biobränslen och drift av bensinstationer.

Etablering

Firman etablerades i Danmark under 2008 och 2009 etablerades det i Sverige. Under åren har företaget haft en stor tillväxt och byggt upp en stor erfarenhet av helhetslösningar och speciellt inom kovertering till biodiesel.

Sen starten har produktsortimentet utvecklats i den riktning att företaget kan erbjuda fullständigt utbud av bränslen och relaterade produkter.

Tankstationer

I dag findes et nätverk av tankstationer till tung trafik i Sverige samt ett välfungerande distrubutionsnäti både Danmark och Sverige.

Det nyaste inom företaget är att vi öppnat vår första bensinstation för privatbilister i Sverige. Ett område som vi kommer att utveckla dom kommande åren.

Om Biofuel Express

Biofuel Express är ett grön skandinavisk oljebolag, med fokus på försäljning av högkvalitativa bränslen. Vi är specialister på tillgångar konvertering från diesel till 100% biodiesel drift, och i tanknings utrustning för bussar, lastbilar och bilar. Vår produkt kan tankas direkt från våra tankställen i Sverige till konkurrenskraftiga priser, eller kan levereras till våra kunders egna tankar.

Kundservice

Om du har frågor angående en order, eller vissa produkter kan du kontakta oss på: mail@biofuel-express.com eller

Biofuel Express AB   |   Östervångsplan 15   |   SE-261 44 Landskrona, Sweden