FAQ2022-09-21T11:36:58+02:00

FAQ

Frågor och svar

Allmänt om biobränsle

Vad är biodiesel?2021-05-19T11:10:21+02:00

Biodiesel avser biobränsle eller mer specifikt dieselbränsle och  tillverkat av biologiskt material från vegetabilisk olja eller animaliskt fett. Biodiesel kan användas i olika blandningsförhållanden tillsammans med fossil diesel, men kan också användas 100% ren. En skillnad görs också mellan första och andra generationen biodiesel.

Hur påverkas bilens prestanda på HVO100 Förnybar Diesel och biodiesel?2022-11-15T13:40:22+01:00

Sammantaget har biodiesel en positiv effekt på bilens prestanda. Tack vare sitt höga cetantal (tändning) har både B100 Biodiesel RME och HVO100 Förnybar Diesel en effektiv och ren förbränning som ger fordonet extra kraft. Bränslet är i allmänhet bättre vid kallstart och gör att bilen går tystare vid tomgång än om du kör på fossil diesel.

Vad betyder Well-to-Wheel?2022-11-15T14:56:36+01:00

En Well-to-Wheel-analys är en definierad livscykelanalys av ett bränsles väg från den ursprungliga bearbetningskällan till förbränning i bilen.

Vad är VE-direktivet?2022-11-15T15:08:53+01:00

VE-direktivet omfattar EU:s direktiv för förnybar energi, som specifikt ska bidra till att främja användningen av förnybar energi i Europa.

Vad är fördelarna med fossilfritt drivmedel?2021-05-19T13:50:22+02:00

Fossilfritt drivmedel är framställt av hållbara råvaror och minskar koldioxidutsläppen, och bidrar därmed till en bättre miljö och klimat. Det kan även innebära stora besparingar på bränslekostnaderna, då vissa länder befriar förnybara bränslen från energi- och koldioxidskatt.

Läs mer om hållbarhet här.

Kan fossilfritt bränsle orsaka problem med motorn?2021-05-19T11:46:40+02:00

Våra produkter kan användas i de flesta dieselmotorer, men man skall alltid följa motortillverkarens rekommendationer för respektive biodrivmedel.

HVO100 är godkänt av de ledande motortillverkarna.

Vid byte till ren B100 Biodiesel RME skall man vara särskilt uppmärksam då fordonet skall vara specialanpassad för att inte orsaka driftsproblem. Se mer om det här.

Vad är skillnaden mellan Biodiesel och HVO?2021-05-19T11:44:47+02:00

B100 Biodiesel RME och HVO100 Förnybar diesel är bägge fossilfria alternativ till vanlig diesel, men framställs genom två olika tillverkningsmetoder och följer två olika bränslestandarder:

Biodiesel RME är baserad på växter (typiskt raps), är en 1:a generations biodiesel och uppfyller standarden EN14214 för biodiesel.

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) baseras på avancerade råvaror som rester och avfall.
HVO är en 2:a generations biodiesel och uppfyller standarden EN15940 för paraffinbränslen.

Se mer om skillnaderna här.

Vad är skillnaden mellan 1:a och 2:a generations biodiesel?2021-05-19T11:42:45+02:00

1: a generations biodiesel (B100 Biodiesel RME) baseras på växter – vanligtvis raps – och minskar koldioxidutsläppen med upp till 70%.

2:a generations biodiesel (HVO100 Renewable Diesel) – även kallad avancerad biodiesel – baseras på restprodukter och avfall – vanligtvis från slakterier, fiskfabriker och matlagningsolja – och minskar koldioxidutsläppen med upp till 90%.

Se mer om skillnaderna här.

Hur sköter jag bäst min tank med biobränsle?2021-05-19T11:40:41+02:00

Vid konvertering till fossilfritt drivmedel skall lagringstanken och även fordonstanken dräneras helt då dessa kan innehålla fritt vatten. Det är särskilt viktigt om du har valt B100 Biodiesel RME. Har man kört med fossil diesel i en längre tid, rekommenderar vi att beställa rengöring av tanken för att undvika bakterietillväxt och driftsproblem.

Applicera vattenpasta på en pejlsticka och kontrollera om pastan blir missfärgad. Vattenpasta kan köpas på olika hemsidor. Se till att packningen i manluckan är hel och intakt.

B100 Biodiesel (RME)

Vilka typer av bussar är godkända för B100 Biodiesel RME?2022-11-15T10:01:43+01:00

Följande typer av bussar är godkända för B100 Biodiesel RME:

RME approved bus engines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss om vad som gäller just din fordonsflotta. Senast uppdaterad den 8 september 2020.

Vilka typer av lastbilsmotorer är godkända för B100 Biodiesel RME?2022-11-15T10:01:09+01:00

Volvo: 

Godkänd för biodieselmotorer för Volvo FL: D5K240 och Volvo FE: D8K320, FM/FH: D13K450 og D13K500 – de måste dock beställas som förberedelse för RME.

Scania:

Alla Euro 3 – 5-motorer kan konverteras till RME-drift.

Euro 6-motorer måste beställas förberedda för RME.

Motortyperna är 7L 220, 250 och 280. 9L 320 och 360. 13L 410 och 450 samt 16L 580.

Se hela listan.

För andra motortyper, kontakta din återförsäljare för mer information om huruvida lastbilen kan använda B100 Biodiesel RME som bränsle.

Uppdaterad 15 november 2022.

Kontakta oss om ändringar av godkända motortyper för RME.

Vad kostar B100 Biodiesel RME?2023-10-30T12:53:23+01:00

B100 Biodiesel RME är i allmänhet billigare än vanlig diesel. Just nu finns det en prisskillnad på cirka 6,5 SEK per liter (inklusive moms) i Sverige, som kan variera mycket beroende på marknadsutvecklingen (uppdaterad november 2023). Därför är B100 biodiesel både ett fördelaktigt val både när det gäller ekonomi och klimat.

Exempel:
Antal mil per år 18 000
Bränsleförbrukning 75 600 ltr (4,2 ltr/mil)
Besparingar per ltr exkl. moms 6,58 SEK

Total besparing med B100 Biodiesel RME vs Diesel: 459 550 SEK exkl. MOMS per år

Ytterligare kostnader för service och bränsleförbrukning har inkluderats i beräkningen.

Är B100 Biodiesel RME klimatvänligt och 100% fossilfri?2021-06-14T10:27:37+02:00

Vid tillverkningen av B100 Biodiesel Premium används 90 % rapsolja och 10 % metanol. Slutprodukten RME innehåller 0,02 % metanol, detta att jämföra med EN standard 14214 som definierar krav på maximum 0,2 % metanol.

Biofuel Express har även som standard vid tillverkningen av vår biodiesel att använda sig av 50 % biometanol för att öka andelen biomassa och därmed bidra till ytterligare förbättrad klimatnytta. Välkommen att kontakta oss för ytterligare information!

Kan man köra på ren biodiesel (B100)?2021-05-19T11:39:13+02:00

Det går bra att använda 100% B100 Biodiesel RME Premium i alla RME-anpassade dieselmotorer. Vår biodiesel är specialutvecklad för 100% drift då den tillverkas genom en svenskpatenterad efterbehandlingsprocess. Det gör att biodieseln är mycket renare än de flesta RME-kvaliteter på marknaden, samt bättre anpassad till nordiska vinterförhållanden.

Hur mycket CO2 sparar jag på B100 Biodiesel?2021-05-19T11:52:07+02:00

Man sparar upp till 70% av CO2 jämfört med vanlig diesel genom att byta till B100 Biodiesel RME.

Vilka lastbils- och bussmotorer är godkända för B100 Biodiesel?2021-05-19T11:38:01+02:00

Många av de ledande motortillverkarna, såsom Scania, Volvo och MAN, erbjuder RME-anpassade motorer. Kontakta oss om vad som gäller just din fordonsflotta.

B100 Biodiesel RME följer standarden EN14214 för biodiesel.

Varför heter biodiesel också FAME och RME?2021-05-19T11:51:31+02:00

Samlingsnamnet för biodiesel, framställd genom förestring, är FAME och står för Fatty Acid Mehtyl Ester/fettsyrametylestrar. FAME kan tillverkas av de flesta vegetabiliska oljor, varav rapsolja har minst andel mättade fettsyror och är därför mest lämplig för kallt klimat. Biodiesel, som är framställd av rapsolja, kallas för rapsmetylester, eller RME.

Se mer om B100 Biodiesel RME här.

Vad tillverkas biodiesel av?2021-05-19T11:36:56+02:00

Vår B100 Biodiesel RME Premium är framställd av hållbar rapsolja.

Fungerar B100 Biodiesel RME när det blir kallt?2022-11-15T10:35:24+01:00

Även om B100 Biodiesel RME är känsligare för kyla än vanlig diesel eller HVO100 Förnybar Diesel, kan den användas ner till -20C. Vår biodiesel är av marknadens högsta kvalitet som innebär att den är välanpassad till nordiska vinterförhållanden.

Var kan jag tanka B100 Biodiesel RME?2022-11-15T10:30:29+01:00

Du kan tanka vår efterbehandlade B100 Biodiesel RME på våra tankstationer i Mariestad, Åstorp, Hogstorp/Uddevalla, Helsingborg, Vimmerby och Vida Vättern med flera nya stationer på väg. Se våra stationer här.

Biofuel Express erbjuder även direktleverans (bulk) av B100 Biodiesel RME till din egen tank.

HVO100 Förnybar Diesel

Är “HVO100 Förnybar Diesel” biodiesel?2022-11-15T09:58:03+01:00

HVO100 Förnybar Diesel eller bara HVO100 är biodiesel, eftersom det är diesel tillverkad av biologiskt material. Det skiljer sig dock från första generationens biodiesel (RME), som är tillverkad av vegetabiliskt material, medan HVO100 främst är gjort av rester och avfall.

Vad kostar HVO100 Förnybar Diesel?2021-11-24T15:04:21+01:00

HVO100 Förnybar Diesel är i allmänhet dyrare än vanlig diesel. Priset kan dock variera mycket beroende på marknad. Just nu är prisskillnaden cirka 1 krona och 10 öre litern (inklusive moms) i Sverige (uppdaterad mars 2021) , eftersom det är dyrt att tillverka. Men det är naturligtvis en extra kostnad som har använts väl när det gäller miljö och klimat.

Är HVO100 Neste MY Förnybar Diesel 100 % fossilfri?2021-11-24T15:07:52+01:00

Vid framställning av HVO100 används vätgas, som delvis har sitt ursprung i fossil naturgas. Vätgasen skall i sig inte definieras som en råvara, utan den används i den kemiska processen för att ta bort syre från de fettsyror som utgör den förnybara råvarubasen. Det är därför korrekt att i viss utsträckning härleda spår av fossilt ursprung till den färdiga HVO100-produkten. Andelen är dock mycket liten, mindre än 1 – 0,8 % för att vara exakt – fastslaget av Skatteverket. Det är en siffra som är offentlig information, och som Neste redovisar i samband med att vi enligt energiskattedirektivet betalar full energi- och koldioxidskatt för den delen av vår HVO100 som inte kan anses fullt ut härstamma från ren biomassa. 

Kan man köra på ren HVO100 Förnybar Diesel?2022-11-15T10:29:53+01:00

Ja, utan problem!

HVO100  Förnybar Diesel kan användas i samtliga dieselmotorer då den har samma kemiska sammansättning som vanlig diesel. Man skall dock följa motortillverkarens rekommendationer för respektive drivmedel.

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att säkerställa vad som gäller just din fordonsflotta.

Hur mycket CO2 sparar jag på HVO100 Förnybar Diesel?2022-11-15T10:29:21+01:00

Man sparar upp till 90% av CO2 jämfört med vanlig diesel genom att byta till HVO100 Förnybar Diesel.

Vad är skillnaden på HVO100 Förnybar Diesel och MK1 Diesel?2022-11-15T10:17:49+01:00

HVO100 Förnybar Diesel är framställd av 100% förnybara och hållbara råvaror, och har upp till 90% lägre klimatpåverkan. Dessutom är HVO100 Förnybar Diesel luktfritt och avger färre lokala partiklar än vanlig diesel.

HVO100 Förnybar Diesel är en kemisk kopia av vanlig diesel som fungerar minst lika bra som konventionell diesel.
HVO100 Förnybar Diesel har en densitet som är lägre än MK1 Diesel. Å andra sidan är cetan-talet (dieseloljans oktantal) bättre för HVO100 än för MK1.

Kan man blanda HVO100 Förnybar Diesel och Diesel?2022-11-15T10:16:33+01:00

Ja, det går bra. HVO100 Förnybar Diesel är fullt blandbar med vanlig diesel.

Vad tillverkas HVO100 Förnybar Diesel av?2022-11-15T10:16:01+01:00

Vår HVO100 Förnybar Diesel är framställd av 10-tal olika råvaror, bl.a. animaliskt fett, avfall från livsmedelsindustrin, återanvänd matolja, fiskfett från fiskindustrin och restprodukter från matoljeproduktion. Dessa råvaror klassas som restprodukter och avfall och är garanterat hållbara enligt gällande lagar.

Vad är Neste MY Förnybar Diesel?2021-05-19T11:23:46+02:00

Neste MY Förnybar Diesel är samma som HVO100 framtagen av världens ledande tillverkare, Neste, av förnybar diesel. Neste MY Förnybar Diesel är din garanti för marknadens bästa kvalitet av HVO som klarar temperaturer ner till -32 grader. Det är ett förnybart bränsle som tillverkas genom vätebehandling av oljor, avfall och restprodukter. HVO”100″ betyder att drivmedlet innehåller HVO till 100 procent ren användning. Du kan blanda Neste MY Förnybar Diesel med fossil diesel i din tank utan problem.

Var kan jag tanka HVO100 Förnybar Diesel?2022-11-15T10:15:31+01:00

Du kan tanka HVO100 Neste MY Förnybar Diesel på Biofuel Express stationer i Åstorp, Mariestad, Hogstorp/Uddevalla, Ödeshög/Vida Vättern, Helsingborg och Vimmerby med flera nya stationer på väg. Se våra stationer här.

Biofuel Express erbjuder även direktleverans (bulk) av HVO100 Förnybar Diesel till din egen tank.