Falköpings Mejeri och deras åkerier har tillsammans gjort en insats för miljö och klimat genom att introducera förnybart drivmedel, HVO100 Neste MY Förnybar Diesel. Själva konverteringsprocessen och upplevelsen av produkten har Neste pratat med vår kund Falköpings Mejeri och deras åkerier om:

Vi pratar först med Anders Segerström, vd för Falköpings Mejeri som förädlar mjölken från nära 20 000 kor. Cirka 240 miljoner kilo mjölk förädlas till mejeriprodukter som fyller cirka 25 långtradare – varje dag, året om. Vi får även möjlighet att ställa några frågor till ett av företagen som kör åt mejeriet.

Anders berättar: “Falköpings Mejeri har länge varit väldigt miljömedvetna. Så länge jag kan minnas (och jag har varit här sedan 1987) har man tittat på vattenförbrukning i mejeriet, svinnet som uppstår i produktionen och energiåtgången inte minst. I december 2019 startade vi en pelletsanläggning för att gå från fossilt bränsle till ett helt fossilfritt alternativ.”

Claes berättar: “Vi åkerier var överens om att vi måste hitta en plats där vi kunde ställa upp en gemensam tank. Eftersom vi kör åt mejeriet alla tre ställde jag frågan till Anders om de hade lust att upplåta mark till vår tank. Det mötte inga hinder”.

Claes fortsätter: “Från början var vi helt insnöade på RME. En eller två veckor innan vi skulle börja fylla tanken så blev det en kovändning, eftersom RME hade sprungit upp i pris. Då seglade HVO100 upp som det enda kvarstående alternativet.”

Claes avslutar: “Förutom minskade CO2-utsläpp är ju fördelen med HVO att du kan byta hux flux. Du behöver inte ha andra filter eller katalysatorer på bilen, så det är som att köra på diesel med de bilar man har. Allting kan ju hända och då kan man bara byta bränsle. Du behöver aldrig vara nervös för att bli stående”.

Hur tycker du att det har fungerat med det nya förnybara bränslet?

Klockrent. Det finns ingenting som säger någonting annat”.

De tre viktigaste utmaningarna för Falköpings Mejeri

  1. Merkostnad att ställa om till HVO100
  2. Komplexitet med lastbilar och tankställen i distributionsområdena
  3. Krav på hållbarhet från kunder

”Förhoppningsvis blir det ju så att om jag och ett annat åkeri tävlar om ett uppdrag att den nya uppdragsgivaren väljer mig för att jag kör på HVO100.”

– Claes Claesson, Falköpings Kyltransporter (foto)

Lösningen

Claes: “Jag tror att det är svårt att få igen hela kostnaden, i rena pengar. Generellt sett ser ju marknaden ut så att alla vill ha fossilfritt, men när det väl kommer till kronor och ören så är inte alla kunder beredda att gå hela vägen. Kunderna vill kunna säga gentemot sina slutkunder att de kör på fossilfritt, men vi får dela på kostnaden. Förhoppningsvis blir det ju så att om jag och ett annat åkeri tävlar om ett uppdrag att den nya uppdragsgivaren väljer mig för att jag kör fossilfritt. Då får jag ju vinning på det. Det är så jag hoppas att det blir i slutändan”.

Anders: ”Vi har hela tiden varit överens om att vi måste gå mot en mer hållbar utveckling och hitta så fossilfria bränslen som möjligt. Där någonstans kom åkerierna till mig och ville att mejeriet skulle upplåta mark för en tankstation på mejeriområdet för HVO100, och på den vägen är det. Åkerierna bekostade tanken och installationen tillsammans och vi upplät marken. Sedan några månader tillbaka kör de här åkerierna fullt ut på HVO100 som de tankar här hos oss. Så här långt har det fungerat fantastiskt bra”.

Claes: “Det kom propåer från olika kunder, jag kör inte bara för mejeriet utan för andra kunder också. Att man ska köra på förnybart bränsle ligger ju i tiden. Så för några år sedan tog jag tag i detta på allvar med Tommy Berg och Per Hultberg som också kör åt mejeriet, och föreslog att vi kunde göra någonting gemensamt istället för att var och en gör på sitt sätt på sitt håll. Det är bättre att försöka göra en gemensam satsning.”