På måndagsmorgonen den 21 september rullade 22 helt nya sopbilar ut på gatorna i Esbjergs kommun. Även om utsidan på bilarna är blå, har insidan blivit grön. Bilarna drivs med biogas, som minskar miljöutsläppen med 600 ton CO2 per år.

Vi är stolta över att Marius Pedersen har valt oss som partner för leverans av biogas, som produceras på Ølgods biogasanläggning.

Vid introduktionen av de nya bilarna, besökte även transportminister Benny Engelbrecht Marius Pedersen, som framgår av bilden nedan:

Benny-Engelbrecht

Bilarna drivs med biogas, som produceras av avfall från danska hushåll, lantbruk och industri. Kompaktering av soporna i bilarna drivs elektriskt, vilket innebär en låg bullernivå.

Bilarna är CO2-neutrala och kommer att betjäna invånarna i Esbjergs kommun. I kravspecifikationen underströk kommunen att bilarna måste ha minsta möjliga påverkan på miljön och ge minsta möjliga obehag vad gäller ljud, rök och lukt.

Du kan läsa hela artikeln här.

Foto- och videokälla: Marius Pedersen