Skaffa dig en översikt över de många energislagen och deras förkortningar

Det finns många olika former av energi, som alla benämns på olika sätt. Detta gäller även våra egna produkter som HVO (XTL), B100 (BTL) och biogas (LBG), men det finns också energiformer som LPG, GtL eller PtL – bara för att nämna några. Det är lätt att blanda ihop det, och därför har vi försökt ge en snabb översikt över alla olika energiformer och deras förkortningar:

 • HVO – Hydrobehandlade vegetabiliska oljor

  HVO har en förkortning som bygger på hur den produceras – “Hydrotreated Vegetable Oil” (hydrobehandlad vegetabilisk olja). HVO tillverkas vanligtvis av rester av animaliska fetter eller vegetabiliska oljor, som genom högtrycksbehandling med väte omvandlas till vätska, t.ex. syntetisk diesel.

 • XTL – X (Allt) för vätska

  XTL kommer från engelskan “X to Liquid” och är beskrivningen för syntetisk diesel. Den täcker vanligtvis HVO-märkningen för lastbilstillverkare, som hänvisar till förvandlingen av olika oljor eller fetter till syntetisk dieselvätska.

 • BTL – Från biomassa till vätska

  BTL, som står för “Biomass to Liquid”, innebär att olika grödor och biomassa genom förgasning och efterföljande syntes omvandlas till vätska, t.ex. diesel.

 • LBG – Flytande biogas

  LBG står för “Liquefied BioGas” och är gas som kommer från biomassa, t.ex. gödsel, kompost och restgrödor från jordbruket.

 • LNG – Flytande naturgas

  LNG, som är en förkortning av “Liquefied Natural Gas”, är fossil naturgas från underjorden som pumpas upp till ytan och används för uppvärmning och bränsle.

 • LPG – Flytande petroleumgas

  LPG är en biprodukt från raffinering av råolja eller naturgas, och förkortningen står för “Liquefied Petroleum Gas” “Liquefied Propane Gas”. LPG är en fossilgas som kan användas till allt från uppvärmning och bränsle till gasolgrillar och hårspray.

 • GTL – Gas till vätska

  GTL eller “Gas to Liquid” framställs från fossil naturgas till flytande kolväten, som fungerar som en form av “syntetisk råolja”, som fraktioneras till en paraffinprodukt som kan användas som dieselbränsle, som har mycket goda kylningsegenskaper.

 • PTL – Energi till vätska

  PTL, även kallad “Power to Liquid”, innebär att el, vatten och koldioxid används som resurser. Genom elektrolys omvandlas energin till vätska.

 • PTX – Energi till X (allt)

  PTX eller “Power to X” har nämnts mycket på sistone och är i princip samma användning av elektrifiering, vatten, koldioxid och elektrolys som PtL, men i stället för att nödvändigtvis omvandla energin till vätska kan den omvandlas till flera olika bränslen och kemikalier, t.ex. vätgas, metan, metanol, e-diesel och e-bensin.

 • FAME – Fettsyrametylester

  FAME är förkortningen för “Fatty Acid Methyl Esther”, och det syftar på den allmänna kemiska termen för biodiesel utvunnen från förnybara resurser.

Har du frågor om HVO100 Renewable Diesel, B100 Biodiesel RME Premium eller biogas? Bli kontaktad av en av våra rådgivare…

Låt en rådgivare kontakta dig:

Jag ger härmed tillåtelse för Biofuel Express att följa upp begäran via e-post eller telefon.

2022-03-21T12:50:11+01:00
Go to Top