Diesel

Ett steg närmare en grönare transport

7-42%

Förnybara biodiesel

-30o

Utmärkta köldegenskaper

BÄTTRE FÖR MILJÖN

Mindre svavelhalt

SÄKER DRIFT

Goda smörjande egenskaper

Miljödiesel B7 är ett bränsle med upp till 7% RME-biodiesel och förnybar syntetisk diesel (HVO). Den förnybara andelen i vår diesel varierar mellan 7-42 %, variationen beror på årstid och geografi. B7 Diesel uppfyller kraven i den europeiska dieselstandard EN590.

Detta innebär att koldioxid minskar jämfört med användningen av vanlig diesel, där biodiesel tillsätts. Dessutom har bränslet också en lägre svavelhalt, vilket också gynnar miljön.

B7 Miljödiesel har goda smörjegenskaper, vilket ger problemfri drift.

Miljödiesel kan användas i alla typer av dieselmotorer och är i Sverige den mest utbredda diesel på marknaden.

1. og 2. generations biodiesel

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION OM DIESEL

Jacob Nilsson
jn@biofuel-express.com
+46 76 30 66 370

Läs fler nyheter