Policy för personuppgifter

Senast uppdaterad: juli 2021

Vi tar hand om din information!

På Biofuel Express är vi glada för ditt intresse för våra produkter och ditt besök på vår webbplats. Det är mycket viktigt för oss att vi skyddar och respekterar din integritet. Det är därför alltid vår avsikt att behandla dina uppgifter på ett ansvarsfullt och lämpligt sätt.

För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagen definieras Biofuel Express AB som dataansvarig. Om du har några frågor angående våra villkor eller motsvarande är du alltid välkommen att kontakta oss:

Ägareinformation

Biofuel Express AB
Org.nr.: 556705-7210
Mariebergsgatan 6
261 51 Landskrona
Sverige

I allmänhet

Den personliga informationen du lämnar till oss behandlas konfidentiellt och vidarebefordras endast om den har ett nödvändigt syfte. Det är dock viktigt att du läser dessa villkor noggrant så att du förstår varför och hur vi hanterar dina personuppgifter.

Genom att köpa produkter, surfa på vår webbplats eller ladda ner innehåll samtycker du till insamlingen av din personliga information och du accepterar dessa villkor. Om vi uppdaterar dem och du fortsätter att använda våra tjänster accepterar du härmed också de nya villkoren.

När samlas personuppgifter in

När du använder våra tjänster kommer du oftast att tillhandahålla information som namn, adress, e-postadress, finansiell information samt annan information som är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster eller produkter.

Vi samlar in personlig information på följande sätt:
 • När du köper våra produkter eller surfar på vår webbplats
 • När du laddar ner våra broschyrer och produkt- eller säkerhetsdatablad
 • När du registrerar dig för våra listpriser, vårt nyhetsbrev eller våra stationsuppdateringar
 • När du kontaktar oss via vårt kontaktformulär
 • När du använder eller interagerar med våra tjänster
 • När du deltar i kampanjer, tävlingar eller undersökningar
Exempelvis registrerar och lagrar Biofuel Express den information du ger oss när ett avtal tecknas med oss. Vi registrerar härmed din information i samband med det enda syftet att leverera en produkt och kontrollera ditt företags betalningsförmåga när du köper från oss. Vi använder inte information för något annat syfte än det syfte som beskrivs här och för att följa tillämplig lag.

Vi använder videoövervakning på våra stationer. Detta görs för att säkerställa säkerheten för våra kunder, förhindra brott samt för att säkerställa bevis och därmed information för användning vid polisutredning vid brott. Videoinspelningarna lagras i säkra miljöer och med begränsad åtkomst av säkerhetspersonal.

Användning av personuppgifter

Biofuel Express använder informationen vi samlar in för att driva vår verksamhet, leverera och utveckla kvaliteten på våra produkter och inte minst förbättra din upplevelse när du interagerar med oss.

Vi använder informationen som samlas in för att:
 • Behandla ditt köp och leverans av produkter och tjänster
 • Förbättra våra produkter och tjänster
 • Anpassa vår kommunikation och marknadsföring till våra kunder
 • Anpassa partners kommunikation och marknadsföring till våra kunder
 • Uppfyller lagliga krav
 • Ställ in statistisk analys

Använd personuppgifter till tredje part

Korrekt hantering av din personliga information är mycket viktigt för oss. Vi skulle därför aldrig sälja, publicera eller på något sätt vidarebefordra information till tredje part utan ditt samtycke, eller om det inte är nödvändigt att slutföra en transaktion och nödvändigt för att säkerställa överensstämmelse med tillämplig svensk lag.

Vi kan dock vidarebefordra din information till våra utvalda och betrodda partners för att kunna tillhandahålla vår tjänst till dig. Till exempel vidarebefordrar vi information till partners som har rätt att använda din information för att vi ska kunna leverera varor och för att kunna hålla dig uppdaterad om statusen för en order.
När du lämnar information till tredje part som vi har ett partnerskap med, kan vi också få din information. Det kan till exempel vara pålitliga partners som hanterar marknadsföring, ekonomi, reklam och betalning. Vi kan också köpa tjänster och data från andra företag som kontrollerar kontaktinformation och personlig information som du har gett oss. Detta för att säkerställa att informationen vi har om dig är korrekt och för att förhindra bedrägerier.
Det är Biofuel Express ansvar att se till att din personliga information inte missbrukas. Därför finns det också krav på våra partners när din personliga information används.

Vi vidarebefordrar också din information till våra företag i syfte att kunna slutföra försäljningen eller erbjuda dig varor.

Lagring av personuppgifter

På Biofuel Express lagrar vi din personliga information så länge du använder våra tjänster. Vi behåller och använder också din information om det behövs för att uppfylla juridiska skyldigheter och verkställa våra avtal och kontrakt.

Biofuel Express förbinder sig att skydda din personliga information. I detta sammanhang använder vi tekniska inställningar för att skydda mot obehörig åtkomst och användning, förstörelse, ändring eller avslöjande av din personliga information. För att säkerställa att du känner dig säker har endast ett begränsat antal personer med giltig grund tillgång till personuppgifter.
För att säkra din information på bästa sätt har vi antagit interna regler om informationssäkerhet, som innehåller både instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot att förstöras, förloras eller ändras, samt mot publicering och mot obehörig åtkomst eller känna till dem.
Biofuel Express vidtar alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vår webbplats inte innehåller virus och för att förhindra hackareattack. Tyvärr kan vi aldrig garantera 100% säkerhet för dataöverföringar. Det innebär att det kan finnas en risk att någon tvingar åtkomst till information när den skickas och lagras elektroniskt. Vi garanterar därför inte att vår webbplats är virusfri och fraskriver oss något ansvar för förlust som härrör från detta.

Biofuel Express kan inte hållas ansvarigt för förlust av något slag som kan uppstå till följd av användningen av våra tjänster, till följd av inbrott i våra system eller andra driftsstörningar som Biofuel Express inte ansvarar för. Du lämnar därför din information på egen risk. Om någon obehörig får tillgång till din information kommer vi att meddela dig omedelbart och omedelbart börja åtgärda situationen med hjälp av nödvändiga verktyg.

När raderar vi dina personuppgifter?

Vi raderar din personliga information när den inte längre behövs för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in, bearbetades och lagrades.

Dina rättigheter

Som kund hos Biofuel Express kan du alltid på begäran få inblick i vilken information vi har bearbetat om dig, varifrån den kommer och grunden för dess användning. Du kan också informeras om hur länge vi tenderar att lagra dina uppgifter och vem som tar emot data om dig, i den utsträckning vi vidarebefordrar data. Tillgången kan dock begränsas för andra personers integritetsskydd eller affärshemligheter.

Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant har du rätt att få informationen korrigerad eller raderad. Om kundrelationen upphör lagras identitets- och transaktionsinformation i fem år i enlighet med överensstämmelse med Bank sekretesslagen, lagen om åtgärder för att förhindra penningtvätt och loggordern.
Eftersom vår tjänst beror på att din och företagets data är korrekta och uppdaterade ber vi dig att informera oss om relevanta ändringar av din information. Du kan kontakta oss på mail@biofuel-express.com och meddela oss om dina ändringar. Ditt samtycke är frivilligt. Om du ångrar dig har du möjlighet att enkelt dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss.

Ditt samtycke är frivilligt. Om du ångrar dig har du möjlighet att enkelt dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss.

Cookies

Cookies är små textfiler som innehåller bokstäver och siffror som lagras på din dator. Dessa cookies gör det möjligt att samla in information om vilka sidor och funktioner användaren använder och besöker. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder, syftet med samlingen och hur du kan ta bort eller avvisa dem i vår cookiepolicy.

Kontakta oss

Om du vill ha mer information, ändra eller ta bort din information är du välkommen att kontakta oss. Du kan antingen skriva till oss via mail@biofuel-express.com eller kontakta oss här.

Du har också möjlighet att klaga på att Biofuel Express behandlar dina personuppgifter. Klagomålet ska lämnas in till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändringar

Den ständiga utvecklingen inom informationsteknik innebär att det kan vara nödvändigt att ändra vår behandling av personuppgifter för att säkra dina uppgifter. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra och uppdatera dessa villkor. Skulle detta inträffa kommer vi naturligtvis att korrigera dokumentets uppdateringsdatum högst upp på sidan. Vid betydande förändringar kommer vi att meddela dig direkt via e-post eller på vår webbplats.