MOD EN BÆREDYGTIG FREMTID

Et skridt ad gangen

70%

Samlet Co2 reduktion
i 2019

232.000 tons

Co2 reduktion i 2019
Det svarer til 74.000 personbiler

10 ÅR

Erfaring i konvertering
til fossilfri brændstof

100%

Fossilfrit
kernefokus

BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed er for Biofuel Express ikke noget vi gør ved siden af – det er drivkraften til at vi eksisterer og agerer i denne branche.

Biofuel Express’ bæredygtighedspolitik harmoniserer økonomi med miljømæssigt og socialt ansvar, og vi stræber efter at løbende forbedre os i disse områder gennem vores miljømål.
Bæredygtighedsperspektivet er til stede i enhver forretningsaktivitet inden for Biofuel Express – fra hvordan vi behandler vores kunder og hinanden i virksomheden, såvel som de lokalsamfund hvor vi opererer, for i fællesskab at kunne reducere miljøbelastningen.

Transportsektoren er i dag skyldig i en stor del af alle kuldioxidemissioner fra fossile brændstoffer. Biofuel Express har til formål at erstatte fossile brændstoffer med fornybare og bæredygtige alternativer, hvilket reducerer den negative miljøpåvirkning. Vi er en troværdig og pålidelig partner i transportindustrien, og er direkte involveret i at realisere ambitionen om at reducere emissionerne og i sidste ende blive fossilfri.

Vores produkter bidrager til bedre luftkvalitet og har markedets bedste klimaegenskaber, der kan reducere drivhusgasemissionerne med 70-90% sammenlignet med tilsvarende fossile produkter.

Biofuel Express har et kontrolsystem, der sikrer sporbarhed og bæredygtighed i mængden af forbrugte biobrændstoffer. Vores pålidelige distributionsnet er drevet af fornybare brændstoffer, der garanterer en fossilfri forsyningskæde hele vejen fra fremstilling til kunde.

I løbet af de sidste 10 år har vi gjort en indsats på de nordiske markeder for at hjælpe vores kunder med at reducere drivhusgasemissionerne i trafikken, og i 2018 har vi reduceret drivhusgasemissionerne med 200.000 tons – svarende til den årlige udledning fra 72.000 personbiler.

Bliv CO₂-neutral med os og bidrag til en bedre fremtid!

B100 Biodiesel RME
Syntetisk Diesel HVO
forskelle i brændstoftyper