BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed er for Biofuel Express ikke noget vi gør ved siden af – det er drivkraften til at vi eksisterer og agerer i denne branche.

Biofuel Express’ bæredygtighedspolitik harmoniserer økonomi med miljømæssigt og socialt ansvar, og vi stræber efter at løbende forbedre os i disse områder gennem vores miljømål.
Bæredygtighedsperspektivet er til stede i enhver forretningsaktivitet inden for Biofuel Express – fra hvordan vi behandler vores kunder og hinanden i virksomheden, såvel som de lokalsamfund hvor vi opererer, for i fællesskab at kunne reducere miljøbelastningen.

Transportsektoren er i dag skyldig i en stor del af alle kuldioxidemissioner fra fossile brændstoffer. Biofuel Express har til formål at erstatte fossile brændstoffer med fornybare og bæredygtige alternativer, hvilket reducerer den negative miljøpåvirkning. Vi er en troværdig og pålidelig partner i transportindustrien, og er direkte involveret i at realisere ambitionen om at reducere emissionerne og i sidste ende blive fossilfri.

Vores produkter bidrager til bedre luftkvalitet og har markedets bedste klimaegenskaber, der kan reducere drivhusgasemissionerne med 70-90% sammenlignet med tilsvarende fossile produkter.

Biofuel Express har et kontrolsystem, der sikrer sporbarhed og bæredygtighed i mængden af forbrugte biobrændstoffer. Vores pålidelige distributionsnet er drevet af fornybare brændstoffer, der garanterer en fossilfri forsyningskæde hele vejen fra fremstilling til kunde.

I løbet af de sidste 10 år har vi gjort en indsats på de nordiske markeder for at hjælpe vores kunder med at reducere drivhusgasemissionerne i trafikken, og i 2018 har vi reduceret drivhusgasemissionerne med 200.000 tons – svarende til den årlige udledning fra 72.000 personbiler.

Bliv CO₂-neutral med os og bidrag til en bedre fremtid!

B100 Biodiesel RME
Syntetisk Diesel HVO
forskelle i brændstoftyper

70%

Samlet Co2 reduktion
i 2019

232.000 tons

Co2 reduktion i 2019
Det svarer til 74.000 personbiler

10 ÅR

Erfaring i konvertering
til fossilfri brændstof

100%

Fossilfrit
kernefokus
certificering

KVALITET OG MILJØ

Biofuel Express er ISO-certificeret på vores kvalitets- og miljøledelsessystemer, der viser vores løbende indsats og strategiske fokus på miljø og kvalitetssikring af processer.

Pålidelighed og bæredygtighed er nøglefaktorer for os. Vi er ISO-certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, hvilket betyder at vores kunder og partnere kan være sikre på, at vi systematisk forbedrer vores kvalitet og fokus på et bæredygtigt miljø og sikrer, at vi opfylder vores kunders krav.

ISO 9001 er en international standard for kvalitetsstyringssystemer, hvilket betyder, at vi aktivt arbejder løbende for at forbedre vores virksomhed og processer samt sikre kvaliteten af vores tjenester og produkter.

ISO 14001 er en international standard for miljøledelsessystemer, som sikrer, at vi løbende arbejder for at reducere vores negative miljøpåvirkning og overholde gældende lovkrav.

Certificeringen blev udført af Scandinavian Business Certification i overensstemmelse med SS-EN ISO 9001:2015 og SS EN ISO 14001:2015 standarder.

Vores ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 certifikat kan findes her