Slam og kommunalt affald som en del af fremtidens brændstofressourcer

Neste, vores samarbejdspartner og verdens førende producent af fornybar diesel såsom HVO100 Neste MY Renewable Diesel, arbejder kontinuerligt på at udvide deres sortiment af affaldsressourcer.

Brændstof baseret på affald kategoriseres som 2. generations biobrændstof.

Et af de ressourcer, der derfor bliver fokuseret på, er slam, kommunalt affald og brunt fedt fra eksempelvis restaurantionskøkkener.

Fast affald fra det kommunale kan bestå af næsten alle kasserede materialer, afhængig af lovgivningen og graden af genanvendelse på en given lokalitet.

Formålet er at udforske uudnyttede faste affaldsstrømme, der kan udnyttes. Udfordringen er at finde egnede kilder og steder, hvor der kan skabes effektive værdikæder, der giver mulighed for at gå fra affaldsindsamling gennem forbehandling og til sidst til raffinering.

Ved at undersøge forskellige råvarer og deres potentiale for at blive genanvendt som brændstof, bruges ellers uudnyttede ressourcer, samtidig med den øgede efterspørgsel på fornybare energikilder kan indfries ved at skalere og udvide sortimentet af affaldsressourcer.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt jeres produktionsaffald kan bruges som affaldsressource til biobrændstof, så kan du kontakte Neste direkte.

Vil du høre mere om HVO100 Renewable Diesel?

Lad en rådgiver kontakte dig: 

Jeg giver hermed tilladelse til, at Biofuel Express må kontakte mig pr. mail og/eller telefon.

2022-05-23T15:20:44+02:00
Go to Top