Ansøgningen fra den svenske regering om at forlænge skattefritagelse for højiblandet biobrændstoffer er blevet godkendt af EU-kommissionen.

Beslutningen betyder, at B100 Biodiesel RME og HVO100, der ikke er omfattet reduktionspligten, fortsat kan være skattefritaget i Sverige også i løbet af 2022.

Beslutningen bidrager til udviklingen mod mere bæredygtig transport og til at gøre Sverige mindre afhængig af fossile brændstoffer.

Regeringen agter at fortsætte sit arbejde inden for EU, så biobrændstoffer, selv efter 2022, kan favoriseres frem for fossile alternativer.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere:

Finn Bjarne Poulsen
fp@biofuel-express.com
+45 53 88 79 89

Brændstof