Det er maj måned, og rapsen er begyndte at titte frem på markerne rundt omkring. Rapsen forbindes ofte med rapsolie eller biodiesel, men rapsen kan også bruges til flere andre ting…

Raps og rapsfrø giver os en række produkter foruden madolie og brændstof:

  • Proteinfoder

    Rapskager er et vigtigt proteintilskudsfoder til kvæg, grise og andre dyr. Rapskager, der produceres i nærområdet, er med til at erstatte importeret dyrefoder, der eksempelvis er fremstillet af soja fra Sydamerika, hvilket er med til at mindske den samlede CO2-belastning.

  • Glycerin

    Glycerin er en sukkeralkohol, der kommer fra olier og fedtstoffer og er som udgangspunkt klart, lugtfrit, lidt sødelig i smagen og optager vand effektivt. Det bruges ofte inden for kosmetik- og lægemiddelsindustrien og kan ligeledes findes i håndsprit, rengøringsmidler, fødevarer og cremer.

Raps er en essentiel afgrøde i landbruget, da den blandt andet er med til at øge kornudbyttet på marken det efterfølgende år med 10-15%.

Ud af rapsfrøet bliver halvdelen cirka til B100 Biodiesel RME Premium, lidt under halvdelen bliver til proteinfoder og den resterende del bliver til glycerin.

Det er cirka 32% af den dyrkede biomasse på rapsmarken, der anvendes til energi og brændstof. Langt størstedelen af fedtstoffet fra frøet anvendes til rapskager og ellers rapsolie, men der er kun en begrænset og faldende afsætning for fedtstof til dette marked normalt, hvilket selvfølgelig har ændret sig på grund af krigen. Så under normale omstændigheder, hvor der stadig skal bruges foder til dyrene, er biodiesel en naturlig afsætning for den resterende del af rapsfrøet, så det hele bliver anvendt og ikke går til spilde.

Vores leverandører optimerer hele tiden på at trække størst udnyttelse ud af rapsen, så der kommer så meget glycerin og madolie ud af produktet som muligt, da det har den største værdi.

Rapsproduktion kan dermed være med til både at fortrænge fossile brændstoffer, eftersom det reducerer CO2-udslippet med op til 70% ift. almindelig diesel samt erstatte importen af soja fra udlandet til dyrefoder – hvilket giver rigtig god mening for klimaet…

Ønsker du at vide mere om B100 Biodiesel RME Premium

Lad en rådgiver kontakte dig: 

Jeg giver hermed tilladelse til, at Biofuel Express må kontakte mig pr. mail og/eller telefon.