De fleste har efterhånden hørt Power2X blive nævnt og er heller ikke til at komme udenom, hvis man har bare den mindste smule interesse i energi. Men hvad er Power2X for en størrelse, hvorfor er der i det hele taget et behov for det, og hvordan fungerer det? Det har vi forsøgt at sætte ord og billeder på, for at give en større forståelse for fremtidens vedvarende energiform.

Behovet for et nyt energisystem

Power2X kommer til at ændre hele det eksisterende energisystem, hvor vi i fremtiden vil få vores energi fra mange forskellige kilder og teknologier, hvilket er enormt interessant.

I de seneste år har mange af vedvarende energikilder som vind og sol, været afhængige af vejret, hvilket har sine begrænsninger. Produktionsomkostninger til elektricitet er faldet, og vi befinder os til tider i en situation, hvor vi har overskud af vedvarende energi fra disse kilder. Indtil nu har man haft to muligheder. Enten så bremser du vindmøllerne og kobler solcellerne fra, og dermed mister produktion, eller også har vi solgt den ekstremt billigt – vi har sågar betalt for at sende strømmen til eksempelvis Norge. Her bruges den til at pumpe vand op i deres vandreservoirs, som derved kan producere vedvarende energi, som vi kan købe tilbage dyrt, når det ikke blæser og solen er gået ned. Sådan et energisystem har derfor sine begrænsninger og ulemper, som lige præcis betyder, at man er afhængige af andre og ikke får fuld udnytte af energikilderne.

Power2X

Hvordan fungerer Power2X?

Power2X er en teknologisk landvinding, hvor overskudsstrømmen kan bruges til at producere brint. Denne brint kan så videreforædles sammen med eksempelvis CO2 til metan eller metanol, og derved har vi energi, i former der kan lagres og transporteres. Dette er en revolutionær ændring i hele energisystemet, der kan være med til at skabe større udnytte af de grønne energikilder. Men forudsætningen for dette er bæredygtigt, er selvfølgelig at CO2 til Power2X-teknologierne udvindes af grønne teknologier. Så der skal hertil stilles krav til renheden af CO2 og dokumentation hertil. Her er biogasanlæggene enormt interessante, da der her allerede eksisterer relativt rene CO2 strømme, der indtil nu blot er blevet udledt til atmosfæren.

Ved Biofuel Express er vi opmærksomme på potentialet, der findes for anlæggene, og arbejder aktivt på at realisere værdiskabelse fra denne ressource, der ellers bare er blevet set som et rest- eller affaldsprodukt.