Der er de senere år blevet gjort en del for at isolere husene bedre, gøre dem selvforsynende, få solceller på taget og meget mere. Men selvom der har været en del mere fokus på vedvarende løsninger inden for byggeri, så fylder bygge- og anlægsbranchen stadig en del i det samlede billede, når det kommer til den samlede miljø- og klimapåvirkning.

Bygge- og anlægsbranchen udgør nemlig ca. 30% af Danmarks totale CO2-udslip, hvilket svarer til 50 millioner tons CO2 årligt [1]. Det er altså en kæmpe klimasynder, der fylder utrolig meget i den samlede statistik.

Det betyder, at der stadig trænger til at ske noget inden for denne branche, og at der kan gøres meget mere for bl.a. at mindske CO2-udslippet og partikeludledningen. Det kan være til stor gavn for både klimaet, folk i byerne, men i særdeleshed også for de ansatte, der er i branchen, som hver dag bliver udsat for et dårligt nærmiljø og indånder skadelige partikler.

En af de løsninger, der kan være med til at omstille og forbedre branchen forholdsvist hurtigt uden større tiltag og investeringer, er HVO100 Neste MY Renewable Diesel. HVO100 har den fordel, at det ikke kræver nogen modifikationer af køretøjerne, da specifikationerne er næsten identiske med almindelig diesel, og derfor kan bruges 100% rent eller iblandes almindelig diesel. Det vil gøre det nemt for alle maskiner og transportkøretøjer i firmaet at skifte til et fossilfrit alternativ efter firmaets ønske og økonomi. Dertil vil det også være nemmere at sætte op mere ambitiøse klimamål samt måle og forbedre virksomhedens miljøpræstation.

Det, som især gør Neste MY Renewable Diesel fordelagtigt for konstruktionsbranchen, er:

  • At skadelige partikler mindskes med op til 33%

    • hvilket gør, at luften omkring byggepladserne bliver markant forbedret til gavn for miljø og mennesker i nørområdet
  • At det har en reduktion på op til 90% af drivhusgasser (GHG) over brændstoffets livscyklus i sammenligning med fossil diesel

  • At CO (kulilte) og NOx (kvælstofoxid), som også er skadelige drivhusgasser, ligeledes bliver reduceret markant i forhold til brugen af fossil diesel

Det giver derfor utrolig god mening at skifte til en fossilfri drift inden for konstruktionsbranchen. Forandringerne kan gøres her og nu, og så kan vi ved Biofuel Express hjælpe dig med dokumentation af jeres indsats gennem vores klimarapporteringsværktøj samt finde en løsning, der passer jeres virksomhed baseret på alt fra jeres geografiske, tekniske og økonomiske position, men først og fremmest ud fra det klima- og miljømæssige aspekt.

Ønsker du en uforpligtende snak om, hvordan jeres klimapåvirkning og arbejdsmiljø kan forbedres her og nu?

Finn Poulsen

Finn Poulsen
fp@biofuel-express.com
+ 45 53 88 79 89

Stationer nærheden
direkte levering

Kilde: [1] Sustainreport.dk