Det er med stor glæde, at vi kan informere dig om, at Biofuel Express for nylig har sikret en ny leveringsaftale med verdens største producent af syntetisk diesel HVO, Neste, med virkning fra d. 1. juli 2018, og dermed fortsætter vi med at udvikle det svenske marked for HVO100.

Det svenske brændstofmarked står over for store ændringer. Den 1. juli 2018 indføres et nyt reduktionskvote-system, der fremmer brugen af biobrændstoffer i transportsektoren og sigter mod at få Sverige til at blive fossilfri i 2045.
Med den nye lovgivning forventer vi en stærk og voksende efterspørgsel efter HVO som en blandingskomponent i dieselbrændstoffer, da alle brændstofdistributører er forpligtet til at reducere deres drivhusgasemissioner med 19,3 procent for diesel ved at blande i biobrændstoffer. Det er derfor sandsynligt, at markedet for ren HVO (HVO100%) påvirkes af at det reduceres kraftigt i andet halvår af 2018.

Der er stadig usikkerhed om eventuelle yderligere begrænsninger på råvarer, der bruges til biobrændstofproduktion, både lokalt i Sverige og også på EU-niveau. Dette kan få konsekvenser for tilgængeligheden af HVO i 2019 og fremover. For at imødekomme den voksende efterspørgsel udvikler fabrikanten Neste kontinuerligt sin råvarepulje med fokus på bæredygtige løsninger for fremtiden. Samtidig er der kommet 100 procent fritagelse for rent biobrændstof fra energi og kuldioxidafgift indtil 2020, og vi bekræfter over for vores kunder, at markedet på 100% fortsat vil eksistere efter indførelsen af reduktionsforpligtelsen.

Med den nye leveringsaftale hjælper vi vores kunder med at fortsætte have HVO i deres tanker og yderligere sikre en høj GHG-reduktion og reduceret miljøpåvirkning. Miljøet er en vigtig konkurrencefaktor for vores kunder, og både transportfirmaer og offentlig transport får forbrugertillid ved at have markedets mest klimasmarte produkter i deres tanker.