Kollektiv Trafik Forum i Danmark fremhæver HVO som en oplagt mulighed for fossilfri kollektiv trafik i Danmark.

 

Alle dieselmotorer kan skifte til biobrændstoffet HVO – en revolutionerende 100% klimavenlig og bæredygtig diesel, produceret fra affald, og snart også på affald fra træindustrien samt alger.
HVO er en avanceret, syntetisk diesel, som både er bedre for motoren og miljøet.

Vi ser allerede mange forskellige brændstofsteknologier komme i brug fra motorproducenternes side, forskellige energikilder, til forskellige behov, og der vil bliver behov for dem alle. El er oplagt til lette personbiler, mens biobrændstoffer såsom HVO er oplagte til tunge transporter.

Lad os starte med den kollektive trafik, vores diesel toge, vores diesel busser. Ved blot at skifte brændstof, kan vi gøre dem 100% grønne og tilmed reducere 90% CO2, svarende til at fjerne 120.000 personbiler fra vejen.

Den kollektive trafik er allerede fossilfri i Stockholm, hvor 85% af busserne kører på biofuel.

 

Læs mere om hvordan HVO kan gøre den kollektive trafik i Danmark fossilfri, idag.
www.fossilfridanmark.dk

 

Fakta om HVO:

  • Syntetisk diesel, produceret af eksempelvis slagteri- og fiskeriaffald
  • 100% fossilfrit og bæredygtigt alternativ til almindelig dieselolie
  • Op til 90 procent CO2-reduktion
  • Renere luft og øget livskvalitet i byerne, da det giver færre lugtgener, færre partikler og reducerer motorstøjen
  • Biologisk nedbrydeligt
  • Kan benyttes i alle eksisterende dieselmotorer – busser, tog, renovationsbiler, byggemaskiner, lastbiler, taxier, både, generatorer mv.
  • Kræver ingen investeringer i infrastruktur, da det er kompatibel med eksisterende materiel og infrastruktur

 

Læs hele artiklen hos Kollektiv Trafik Forum:
https://www.kollektivtrafik.dk/biobrog230ndstof-kan-give-en-co2-gevinst-med-det-samme/840

 

For mere information kontakt:

Martin Sebastian Agdal
msa@biofuel-express.com
+45 29 26 41 22