Biogas kan være et komplekst emne, men alt andet lige har biogas flere fordele for både:

  • samfund
  • miljø
  • og klima

For at skabe større indsigt i et af fremtidens bæredygtige alternativer til fossile brændstoffer, har vi ved Biofuel Express forsøgt at forklare biogas på en enkel og overskuelig måde…

Bliv klogere på biogas i videoen nedenfor:

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om biogas:

Finn Poulsen

Finn Bjarne Poulsen
fp@biofuel-express.com
+45 53 88 79 89