DEN HURTIGSTE VEJ TIL FOSSILFRI TRANSPORT

100% KLIMAVENLIG OG BÆREDYGTIG DIESEL
90% CO2 REDUKTION

Lad os starte hvor det er nemmest og ikke er forbundet med investeringer – den kollektive trafik

Hvad skal der til?
Skift brændstof – det tager kun 5 minutter!

Vi kan spare 332.000 tons CO₂ på den kollektive trafik.
Det svarer til at fjerne 120.000 personbiler fra vejen, og vi kan starte i morgen.
Ved egenbetaling vil en tog eller busbillet stige med ca. 1 kr.

FOSSILFRI PÅ 5 MINUTTER

Vidste du, at der findes et bæredygtigt og 100% fossilfri drop-in alternativ til den normale, forurenende diesel, som kan bruges i alle dieselmotorer, uden at foretage nogen ændringer?

Vejtransport tegner sig for ca. 20% af den globale CO₂-emission. Samtidig er vejtransport afgørende for at vores samfund fungerer. Fra levering af friske madvarer og forbrugsgoder, til affaldsindsamling og –håndtering, samt offentlig transport som giver nem adgang for alle beboere fra A til Z.

Vi har brug for renere brændstoffer til at imødekomme den voksende globale efterspørgsel til lav emissions transport. For vores planet, for fremtidige generationer og for luftkvaliteten i de byer, vi bor i.

Men hvad nu hvis vi kunne gøre al diesel vejtransport fossilfri allerede i dag, uden at skulle investere eller vente på morgendagens teknologi?

verdenshånd
grøn bustransport

FOSSILFRI KOLLEKTIV TRAFIK I DAG

Vi ser allerede mange forskellige brændstofs teknologier komme i brug fra motorproducenternes side, forskellige energikilder, til forskellige behov, og der vil bliver behov for dem alle. El er oplagt til lette personbiler, mens biobrændstoffer er oplagte til tunge transporter. Der er fordele og ulemper ved dem alle, men ingen undskyldning er større end den politikerne i Danmark står for, ved intet at foretage sig. I Stockholm er den kollektive trafik 100% fossilfri, vel og mærke hovedparten på alm. diesel motorer. I Danmark har vi diesel, sort forurenende diesel.

Start et sted hvor det er nemmest, start et sted hvor det har størst mulig effekt på klimaet, start med noget som staten kan kontrollere og diktere, den kollektive trafik, vores diesel busser, vores diesel tog. Investeringer som allerede er foretaget og skal afskrives over de næste mange år, og som er tvunget til at anvende et diesel brændstof over de næste mange år. Det tager kun 5 minutter at blive 100% fossilfri, og det har de allerede draget fordel af i Sverige, Norge og Finland.

Vi forslår derfor, at vi gør som i Sverige, Norge og Finland, start i den forurenede kollektive trafik. I 2018 blev der anvendt ca. 130 mio. liter diesel for kollektive busser og tog. Ved at anvende HVO diesel frem for fossil diesel, kan vi reducere 90% CO2, det svarer årligt til en CO2-reduktion på 332.000 tons, eller sagt på en anden måde, vi kan fjerne 120.000 personbiler fra vejen.

Det tager kun 5 minutter!

BEDRE FOR MOTOR OG MILJØ

Alle dieselmotorer kan skifte til HVO100 Renewable Diesel – en revolutionerende 100% klimavenlig og bæredygtig diesel, produceret fra affald, og snart også på affald fra træindustrien samt alger.
HVO100 diesel er en avanceret syntetisk diesel, som både er bedre for motoren og miljøet.

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) opfylder kriterierne for 2. generation biodiesel i Danmark. Det fremstilles ved hydrogenbehandling af affaldet, de animalske fedtstoffer (BTL / biomass to liquid), og resultatet er et Premium kvalitetsbrændstof med en kemisk sammensætning, der næsten er identisk med almindelig diesel og kan derfor fuldt ud erstatte fossil diesel.

Cetantallet eller ’tændvillighed’ for HVO diesel er mellem 70-90, som er betydeligt højere sammenlignet med 50-60 for fossil diesel. Det giver ekstra kraft til køretøjet og en mere effektiv og renere forbrænding, der reducerer sod i motorer og rensningssystemer.

HVO100 opfylder EN15940 specifikation og standarden for dieselbrændstof EN590, bortset fra en lidt lavere densitet. Det virker uden problemer på alle gamle som nye moderne dieselmotorer i busser, tog, renovationsbiler, byggemaskiner, lastbiler, taxi, både, generatorer mv. Produktet opfylder også de øvrige internationale diesel-standarder såsom ASTM 975D og den tilsvarende japanske JIS K2204, hvor produktet kan sælges som alm. diesel.

Produktet er tilgængeligt på markedet og kræver ingen investeringer i nyt materiel eller infrastruktur.

Samme højteknologiske BTL proces anvendes også af vores producent og partner til fremstilling af jetfuel.

Hvorfor vente til 2030, når vores kollektiv trafik kan blive fossilfri i dag?

FORDELE VED HVO

100% fossilfri og bæredygtig diesel alternativ

90% CO₂ reduktion,
fremstillet af slagteri- og fiskeriaffald

Renere luft og øget livskvalitet i byerne
Lugtfri, færre luftpartikler, reduceret motorstøj og bionedbrydeligt

Kan benyttes i alle eksisterende diesel motorer
Busser, tog, renovationsbiler, byggemaskiner, lastbiler, taxi, både, generatorer mv.

Kræver ingen investeringer
Kompatibel med eksisterende materiel og infrastruktur, uden tilpasninger.

LÆS MERE OM HVO

FORDELE VED HVO

100% fossilfri og bæredygtig diesel alternativ

90% CO₂ reduktion,
fremstillet af slagteri- og fiskeriaffald

Renere luft og øget livskvalitet i byerne
Lugtfri, færre luftpartikler, reduceret motorstøj og bionedbrydeligt

Kan benyttes i alle eksisterende diesel motorer
Busser, tog, renovationsbiler, byggemaskiner, lastbiler, taxi, både, generatorer mv.

Kræver ingen investeringer
Kompatibel med eksisterende materiel og infrastruktur, uden tilpasninger.

LÆS MERE OM HVO

BEDRE FOR MOTOR OG MILJØ

Alle dieselmotorer kan skifte til HVO – en revolutionerende 100% klimavenlig og bæredygtig diesel, produceret fra affald.
HVO er en avanceret, syntetisk diesel, som både er bedre for motoren og miljøet.

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) opfylder kriterierne for 2. generation biodiesel i Danmark. Det fremstilles ved hydrogenbehandling af animalske fedtstoffer (BTL / biomass to liquid), og resultatet er et premiumkvalitets brændstof med en kemisk sammensætning, der næsten er identisk med almindelig diesel og kan derfor fuldt erstatte fossil diesel.

Cetantallet eller ’tændvillighed’ for HVO er mellem 70-90, som er betydeligt højere sammenlignet med 50-60 for fossil diesel. Det giver ekstra kraft til køretøjet og en mere effektiv og renere forbrænding, der reducerer sod i motorer og rensningssystemer.

HVO100 opfylder EN15940 specifikation og standarden for dieselbrændstof EN 590, bortset fra lavere densitet. Det virker uden problemer på alle moderne dieselmotorer i busser, tog, renovationsbiler, byggemaskinger, lastbiler, taxi, både, generatorer mv.

Produktet er tilgængeligt på markedet, og kræver ingen investeringer i nyt materiel eller infrastruktur.

Hvorfor vente til 2030, når vores kollektivtrafik kan blive fossilfri i dag?

HVAD KOSTER DET AT FÅ EN 100% FOSSILFRI KOLLEKTIV TRAFIK UD FRA 2018 TAL?

VED FORBRUGER SELVFINANSIERING OG NUVÆRENDE ENERGISKAT, CA. 625 MIO. KR.

BILLET PRISEN VIL SKULLE STIGE MED CA. 1,05 KR. PR. BILLET

VED AFGIFTSFRITAGELSE PÅ BIOBRÆNDSTOFFER TIL DEN KOLLEKTIVE TRAFIK, CA. 448 MIO. KR

BILLET PRISEN VIL SKULLE STIGE MED CA. 0,84 KR. PR. BILLET

Med nuværende afgifts struktur som ikke fremmer de ikke fossile brændstoffer:

 • Bus: 0,97 kr. pr. passager (med nuværende afgift på fossilfri HVO)
 • Tog: 1,16 kr. pr. passager

Med afgiftsfritagelse på ikke fossile brændstoffer til den kollektive bustrafik:

 • Bus: 0,41 kr. pr. passager
 • Tog: 1,16 kr. pr. passager

Øvrige eksempler ud fra nuværende omkostningsstruktur på en fossilfri lastbil:

 • Hente renovationsaffald fossilfrit: ca. 5 kr. ekstra pr. husstand pr. år.
 • 1 liter indvejet råmælk, 0,027 kr. (2,7 øre) pr. liter mælk. Det svare til at fjerne 73.450 tons CO2 eller omsat 26.548 personbiler fra vejen

Kilde: Egne beregninger, baseret på data fra Trafikstyrelsen og DSB.

Se beregningerne på Fossilfrit Danmark – Hvad koster det at blive fossilfri?

Ekstra omkostning for at købe en liter fossilfri HVO diesel frem for en liter fossil diesel er i Danmark på ca. 4,50 kr. hvoraf 2,61 kr. er energiafgift. I Sverige er biobrændstoffer generelt afgiftsfritaget, samtidig med afgifterne er hævet på de fossile brændstoffer. Det betyder at 1 liter HVO100 blot koster ca. 20 øre ekstra.

MARKEDETS RENESTE BRÆNDSTOF

Når du vælger HVO100 Renewable Diesel bidrager du til en mere bæredygtig fremtid.
Ved brug af det klimavenlige HVO100 reduceres den negative klimapåvirkning, da brændstoffet reducerer drivhusgasemissionerne med op til 90% sammenlignet med fossil diesel.
HVO diesel er lugtfri, reducerer luftpartikler og reducerer motorstøj – det giver bedre luft- og livskvalitet i byerne.

HVO reducerer partikelindholdet i atmosfæren med ca. 33%, hvilket gør det til et godt alternativ for bybusser, renovationsbiler, taxi og lastbiler mv., som kører i byerne. Da HVO100 består af simple paraffinforbindelser uden aromastoffer, er forbrændingsprocessen ved HVO diesel renere og producerer relativt lave udstødningsemissioner.

 • CO₂ – 90% reduktion
 • Partikler –  33% reduktion

 • NOx – 9% reduktion

 • HC – 30% reduktion

 • CO – 24% reduktion

Neste MY

Kontakt os for mere information

Martin Sebastian Agdal
msa@biofuel-express.com
+45 29 26 41 22

Finn Bjarne Poulsen
fp@biofuel-express.com
+45 53 88 79 89

– eller lad os kontakte dig!

Læs flere nyheder