FOSSILFRI DANMARK
HVAD KOSTER DET AT FÅ
100% FOSSILFRI KOLLEKTIV TRAFIK?

Bus og tog drift samlet

Ved forbruger selvfinansiering og ud fra nuværende energiskat, ca. 625 mio. kr.
Billetprisen vil skulle stige med ca. 1,05 kr. pr. billet.

Ved afgiftsfritagelse på biobrændstoffer til den kollektive trafik, ca. 448 mio. kr
Billetprisen vil skulle stige med ca. 0,84 kr. pr. billet.

Bus alene: 0,97 kr. pr. billet
Bus alene: 0,41 kr. pr. billet (ved evt. afgiftsfritagelse til kollektivtrafik for biobrændstoffer)
Tog alene: 1,16 kr. pr. billet

CO₂ reduktion: 332.000 tons årligt. Det svarer til at fjerne 120.000 personbiler fra vejen

BUS

Passagerer i 2018 (påstigninger): 315.675.700

Brændstofforbrug i 2018: 67.768.000 liter

Estimeret prisforskel mellem HVO og almindelig diesel: 4,50 kr., inklusiv nuværende afgift på 2,61 kr. pr. liter
Meromkostning pr. passager med nuværende afgifter: 0,97 kr.

Estimeret prisforskel mellem HVO og almindelig fossil diesel, uden afgifter på fossilfrit brændstof: 1,89 kr. pr. liter
Meromkostning pr. passager: 0,41 kr., uden afgifter på fossilfrit brændstof (HVO)

CO₂ reduktion: 171.995 tons, svarer til at fjerne 62.167 personbiler fra vejen

Kilde: https://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/Dokumenter/06%20Kollektiv%20trafik/
04%20Statistik%20fra%20regionale%20trafikselskaber/Off%20bus/Off%20Bus%20R2017.pdf
  – tabel 14

fossilfri bustrafik
fossilfrie toge

TOG

Passagerer i 2018 (banenettet i alt): 276.523.000

Brændstofforbrug i 2018: 63.142.187 liter

Estimeret prisforskel mellem HVO og almindelig diesel for tog: 5,07 kr.
Tog er afgiftsundtaget for diesel, hvorfor forskellen til almindelig diesel er højere end ved bus pga. CO2 afgift.

Meromkostning pr. passager: 1,16 kr.

CO₂ reduktion: 160.225 tons, svarer til at fjerne 57.923 personbiler fra vejen

Kilde: https://www.dsb.dk/globalassets/arsrapport/2018/dsb-miljorapport-2018.pdf

ANDRE EKSEMPLER FOR TUNG TRANSPORT

RENOVATION

Antal affaldsspande/husstand der tømmes pr. renovationsbil: 10.000

Km pr. renovationsbil pr. år: 20.000 km og estimeret brændstofforbrug 11.111 liter

Estimeret prisforskel mellem HVO og almindelig diesel: 4,50 kr., inklusiv nuværende energiafgift på 2,61 kr. pr. liter

Meromkostning pr. husstand: ca. 5,00 kr. pr. år.

Bæredygtigt og fossilfri affald
renere luft

MÆLK

Indvejet råmælk pr. år: 4.937.000.000 liter

Estimeret brændstofforbrug pr. år: 30.000.000 liter

Estimeret prisforskel mellem HVO og almindelig diesel for tog: 4,50 kr., inklusiv nuværende energiafgift på 2,61 kr. pr. liter

Meromkostning pr. liter indvejet råmælk: 0,027 kr. pr. liter mælk

CO₂ reduktion: 73.450 tons, svarer til at fjerne 26.548 personbiler fra vejen

Kilde: http://docs.arla.com/annual-report/2018/DK/?page=10

Kontakt os for mere information

Martin Sebastian Agdal
msa@biofuel-express.com
+45 29 26 41 22

Finn Bjarne Poulsen
fp@biofuel-express.com
+45 53 88 79 89

– eller lad os kontakte dig!

Læs flere nyheder