FAQ2021-06-28T09:11:47+02:00

FAQ

Spørgsmål og svar

Generelt om biobrændstof

Hvad er biodiesel?2021-05-19T12:52:01+02:00

Biodiesel referer til biobrændstof eller nærmere bestemt dieselbrændstof, der er lavet på biologisk materiale fra planteolie eller dyrefedt. Biodiesel kan bruges i forskellige blandingsforholde sammen med fossildiesel, men kan også anvendes 100% rent. Der skelnes herunder også mellem 1. og 2. generation af biodiesel.

Hvordan påvirkes bilens præstation på HVO og biodiesel?2021-05-19T12:49:49+02:00

Overordnet set har biodiesel en positiv effekt på bilens præstationsevne. Takket være sit høje cetantal (tænding) har både RME og HVO en effektiv og ren forbrænding, der giver køretøjet ekstra kraft. Brændstoffet er generelt bedre ved koldstart og får bilen til at køre mere støjsvag i tomgang, end hvis du kører på fossil diesel.

Hvad er fordelene ved fossilfrit brændstof?2021-05-19T13:40:59+02:00

Fossilfrit brændstof er fremstillet af bæredygtige råmaterialer og reducerer kuldioxidemissionerne med op til 90%, og bidrager dermed til et bedre miljø.
Det kan også medføre store besparelser på brændstofudgifter, da nogle lande fritager fornybare brændstoffer fra energi- og kuldioxidafgifter.

Kan fossilfri brændstof give problemer med motoren?2021-05-19T13:38:31+02:00

Biofuel Express’ produkter kan bruges i de fleste dieselmotorer, men du bør altid følge motorfabrikantens anbefalinger for hvert biobrændstof.

HVO100 Renewable Diesel er godkendt af de ledende motorfabrikanter.

Når du skifter til ren B100 Biodiesel RME, skal du være særlig opmærksom på, at køretøjet skal være specielt tilpasset for at undgå driftsproblemer. Se mere om det her.

Hvad er forskellen på Biodiesel og HVO?2021-05-19T13:35:54+02:00

B100 Biodiesel RME og HVO100 Renewable diesel er begge fossilfrie alternativer til almindelig diesel, men fremstilles ved to forskellige fremstillingsmetoder og følger to forskellige brændstofstandarder:

Biodiesel RME er baseret på planter (typisk raps) og er en 1. generation biodiesel, som følger standarden EN14214 for biodiesel.

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) er baseret på avancerede råvarer såsom affald.
HVO er en 2. generation biobrændstof og følger standarden EN15940 for paraffin brændsel.

Du kan se mere om forskellene her.

Hvad er forskellen på 1. og 2. generation biodiesel?2021-05-19T13:32:59+02:00

1. generation biodiesel (B100 Biodiesel RME) er baseret på planter – typisk raps – og reducerer CO2 udledningen med op til 70%.

2. generation biodiesel (HVO100 Renewable Diesel) – også kaldet avanceret biodiesel – er baseret på affald – typisk fra slagterier, fiskefabrikker og fritureolie – og reducerer CO2-udledningen med op til 90%.

Du kan se mere om forskellene her.

Hvordan vedligeholder jeg bedst min tank med biobrændstof?2021-05-19T13:31:11+02:00

Ved skifte til fossilfri drivmiddel skal opbevaringstanken og køretøjstanken tømmes fuldstændig, da disse kan indeholde vand. Dette er især vigtigt, hvis du har valgt B100 Biodiesel RME. Hvis du har kørt med fossil diesel i lang tid, anbefaler vi at bestille rengøring af tanken for at forhindre bakterievækst og driftsproblemer.

Anvend vandsøgepasta på pejlemærket og kontroller om pastaen bliver misfarvet. Vandsøgepasta kan købes på forskellige hjemmesider. Sørg altid for at pakningen i tankdækslet er hel og intakt.

HVO100 renewable Diesel

Er HVO biodiesel?2021-05-19T12:52:57+02:00

HVO Renewable Diesel er biodiesel, da det er diesel lavet på biologisk materiale. Det differentierer sig dog fra 1. generations biodiesel (RME), der er lavet på vegetabilsk materiale, hvor HVO primært er lavet på rester og affald.

Hvad er prisen på HVO100 Renewable Diesel?2021-05-19T12:48:55+02:00

HVO100 Renewable Diesel er generelt dyre end normal diesel. Prisen kan dog variere en del afhængig af markedet. Lige nu er prisforskellen på cirka 1 krone og 19 øre literen (i SEK og inkl. moms) i Sverige (opdateret marts 2021), eftersom det er dyre at fremstille. Men det er selvfølgelig en meromkostning, der er givet godt ud med tanke på miljøet og klimaet.

Er HVO100 Neste MY Renewable Diesel 100% fossilfrit?2021-06-14T08:26:44+02:00

Ved fremstillingen af HVO100 anvendes brint, som delvist stammer fra fossil naturgas. Brint i sig selv skal ikke defineres som et råmateriale, men anvendes i den kemiske proces for at fjerne ilt fra de fedtsyrer, der udgør den fornyelige råvarebase. Der er derfor rester eller spor af fossiloprindelse i selve slutproduktet. Andelen er i midlertidig meget lille og udgør mindre end 1% – nøjagtigt er det 0,8% med afsæt i opgørelsen fra det svenske skattevæsen. Tallet er offentlig information, og et som Neste rapporterer, når der i henhold til energibeskatningsdirektivet betales fuld energi- og kuldioxidafgift for den del af HVO100, som ikke kan anses for at være fuldt ud afledt af ren biomasse. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information omkring produktet.

Kan man køre på ren HVO100?2021-05-19T13:16:08+02:00

Ja – uden problemer!

HVO100 Renewable Diesel kan bruges i alle dieselmotorer, da den har den samme kemiske sammensætning som almindelig diesel. Man skal følge motorproducentens anbefalinger for hvert brændstof.

Kontakt os og vi vil hjælpe dig til at sikre, hvad der gælder for din flåde.

Hvor meget CO2 sparer jeg ved HVO100?2021-05-19T13:14:57+02:00

Du sparer op til 90% CO2 i forhold til almindelig diesel, ved at skifte til HVO100 Renewable Diesel.

Hvad er forskellen på HVO og MK3 Diesel?2021-05-19T13:12:12+02:00

HVO100 Renewable Diesel er fremstillet af klimavenlige og bæredygtige råmaterialer og har op til 90% CO2-reduktion sammenlignet med almindelig diesel. HVO er desuden lugtfri og udsender færre lokale partikler end almindelig diesel.

HVO er en syntetisk kopi af almindelig diesel, der fungerer mindst lige så godt som konventionel diesel.
HVO har en vægtfylde der er lavere end MK3 Diesel. Til gengæld er cetantallet (dieseloliens oktantal) bedre for HVO end for MK3.

Gå til produktdatablade her.

Kan man blande HVO og Diesel?2021-05-19T13:09:10+02:00

Ja, uden problemer. HVO100 Renewable Diesel er fuldt blandbar med almindelig diesel, 0%-100%.

Hvad er HVO lavet af?2021-05-19T13:08:17+02:00

Den HVO Renewable Diesel, som Biofuel Express sælger, er udelukkende fremstillet af affaldsprodukter såsom animalsk fedt, fiskefedt fra fiskeindustrien og restprodukter fra madolieproduktion. Disse råvarer klassificeres som restprodukter og affald og garanteres at være bæredygtige i henhold til gældende lovgivning.

Læs mere om vores bæredygtighedsprincipper her.

Hvad er Neste MY Renewable Diesel?2021-05-19T13:06:24+02:00

Neste MY Renewable Diesel er et brandnavn, hvor HVO100 er udviklet af verdens førende producent af bæredygtig, syntetisk diesel, Neste.
Neste MY Renewable Diesel er din garanti for markedets bedste kvalitet af HVO, der kan modstå temperaturer ned til -32 grader.
Det er et vedvarende brændstof, der produceres ved hydrobehandling af olier, affald og rester. HVO “100” betyder, at brændstoffet indeholder HVO til 100 procent. Du kan blande Neste MY Renewable Diesel med fossil diesel i din tank uden problemer.

Hvor kan jeg tanke HVO100?2021-05-19T13:02:41+02:00

Du kan tanke Neste MY Renewable Diesel (HVO100) på Biofuel Express tankstationer i Mariestad, Åstorp, Hogstorp/Uddevalla, Helsingborg, Ödeshög/Vida Vättern og Vimmerby med flere nye stationer på vej. Se vores stationer her.

Biofuel Express tilbyder også direkte levering (bulk) af HVO100 til din hjemmetank.

B100 Biodiesel (RME)

Hvilke motortyper til lastbil er godkendte til B100?2021-05-19T12:53:39+02:00

Volvo: 

Godkendt til biodieselmotorer for Volvo FL: D5K240 og Volvo FE: D8K320, FM/FH: D13K450 og D13K500 – de skal dog bestilles med forberedelse til RME.

Scania:

Alle Euro 3 – 5-motorer kan konverteres til RME-drift.

Euro 6-motorer skal bestilles forberedt til RME.

Motortyperne er 7L 220, 250 og 280. 9L 320 og 360. 13L 410 og 450 samt 16L 580.

For andre motortyper kontakt da din forhandler, for at få yderligere information om hvorvidt lastbilen kan anvende B100 Biodiesel RME som brændstof.

Opdateret 8. september 2020

For inputs omkring ændringer af godkendte motortyper til RME kontakt os gerne.

Hvad er prisen på B100 Biodiesel RME?2021-05-19T12:48:14+02:00

B100 Biodiesel RME er generelt billigere end almindelig diesel. Lige nu er der en prisforskel på cirka 70 øre literen (i SEK og inklusiv moms) i Sverige (opdateret marts 2021), hvilket dog kan variere en del afhængig af markedsudviklingen. Derfor er B100 Biodiesel et fordelagtigt valg, både når det kommer til økonomi og klima.

Er B100 Biodiesel RME 100% fossilfrit?2021-06-14T10:28:17+02:00

Der er i produktionsprocessen af B100 Biodiesel RME Premium anvendt metanol. Metanol kan både være fossilt og fossilfrit, hvor der ved Biofuel Express som standard bruges 50% biometanol i fremstillingsprocessen, for at sikre en større andel af biomasse, og dermed et forbedret klimaudbytte. Fossilt metanol udgør som standard i gennemsnit maksimum 0,02% af brændstoffets slutprodukt, hvor biodieselstandarden EN14214 tilskriver en max værdi på 0,2% metanol. B100 Biodiesel RME tilbydes også 100% fossilfrit, hvor der er anvendt ren biometanol. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information omkring produktet.

Kan man køre på ren B100 Biodiesel RME?2021-05-19T13:27:34+02:00

Det er muligt at anvende 100% B100 Biodiesel RME i alle RME-tilpassede dieselmotorer, da det er specialudviklet til netop det formål. Biofuel Express’ B100 Biodiesel RME Premium er fremstillet gennem en svensk patenteret efterbehandling. Det betyder, at denne biodiesel er meget renere end de fleste RME-kvaliteter på markedet og bedre tilpasset de nordiske vinterforhold.

Hvor meget CO2 sparer jeg ved B100 Biodiesel?2021-05-19T13:43:55+02:00

Du sparer op til 70% CO2 i forhold til almindelig diesel ved at skifte til B100 Biodiesel RME.

Hvilke motorer til lastbiler og busser er godkendt for B100 Biodiesel?2021-05-19T13:24:34+02:00

Mange af de førende motorproducenter som Scania, Volvo og MAN tilbyder RME-tilpassede motorer.

Kontakt os for at få indsigt i, hvad der gør sig gældende for din flåde.

B100 Biodiesel RME overholder standard EN14214 for biodiesel.

Hvorfor kaldes biodiesel også FAME og RME?2021-05-19T13:42:51+02:00

Fællesnavnet for biodiesel fremstillet ved esterificering er FAME og står for Fatty Acid Mehtyl Ester / fedtsyremethylestere. FAME kan fremstilles fra de fleste vegetabilske olier, hvoraf rapsolie har den mindste andel af mættede fedtsyrer og er derfor mest velegnet til kolde klimaer. Biodiesel fremstillet af rapsolie, kaldes rapsmethylester, eller RME. Læs mere om B100 Biodiesel RME her.

Hvad er biodiesel lavet af?2021-05-19T13:22:52+02:00

Biofuel Express’ B100 Biodiesel RME er fremstillet af bæredygtig rapsolie. Men generelt set kan biodiesel laves af forskelligt biologisk materiale afhængig af, hvilken slags type biodiesel, der er tale om.

Fungerer biodiesel når det bliver koldt?2021-05-19T13:20:21+02:00

Selvom B100 Biodiesel RME er mere følsom over for kulde end almindelig diesel eller HVO, kan den bruges ned til -20C. Vores biodiesel er af højeste kvalitet på markedet, hvilket betyder, at den er velegnet til nordiske vinterforhold.

Hvor kan jeg tanke B100 Biodiesel?2021-05-19T13:19:24+02:00

Du kan tanke vores efterbehandlede B100 Biodiesel RME Premium på vores tankstationer i Mariestad, Åstorp, Uddevalla, Helsingborg, Vimmerby og Vida Vättern med flere nye stationer på vej. Se vores stationer her.

Biofuel Express tilbyder også direkte levering (bulk) af B100 Biodiesel RME til din hjemmetank.

Go to Top