At have fokus på klimaet som en del af ens strategi behøver ikke nødvendigvis at være omkostningsfuldt. Virksomheder, der formår at være nytænkende og innovative allerede nu i deres tilgang til klimaforandringerne, er meget bedre rustede til den grønne fremtid, der selv sagt venter os.

Der vil være meget at hente for de virksomheder, der er omstillingsparate og allerede nu tager aktiv stilling til, hvordan de vil møde de krav, der vil komme flere og flere af fra EU og regeringens side.

For mange virksomheder kan det blive omkostningsfuldt ikke at tænke forud i forhold til planlægningen af strategiske klimamål, eftersom det vil være langt svære at omstille sig og nå klimamålene, hvis man bliver taget på sengen og ikke har nået at tage de rette forbehold, når først regeringens målsætninger for konkrete CO2-reduktioner bliver stillet til erhvervslivet – for der er ingen tvivl om, at sådanne emissionsmål vil blive indført for at kunne nå at gribe ind overfor klimaet i tide.

Den private sektor vil fylde mere og mere i klimaforpligtelserne

De kommunale forpligtelser i forhold til grønomstilling har fyldt en del i de seneste år, men med fortsatte store CO2-udslip globalt set, så vil industrien og transportsektoren formentlig blive pålagt flere krav for at mindske deres CO2-aftryk.

Hvordan de private virksomheder imødekommer de kommende klimakrav og samtidig undgår at et stort økonomisktab, kan være svært at sige, men en del af løsningen kan være at tænke langsigtet og adsprede de økonomiske investeringer over flere år og på den måde gradvist sænke CO2-reduktionen via strategisk og velforberedt planlægning.

Dokumentation og data er afgørende for at nå klimamålene

For at gøre det nemt for virksomhederne at opsætte årlige og mere langsigtede klimamål er det særdeles vigtigt at have adgang til valide data, der kan skabe transparens og give et overblik over forbrug og CO2-reduktioner. Biofuel Express har med det i mente fået udviklet kundeportalen ”Biofuel Express Insight”, som er et værktøj for kunderne, der kan give dem adgang til at:

  • Følge deres CO2-reduktioner
  • Se deres brændstofforbrug i realtid
  • Få et overblik over de eksakte råvarer i brændstoffet, der bliver tanket
  • Downloade klimarapporter

På den måde bliver det nemmere for virksomhederne at opsætte ambitiøse klimamål, hvor der kan tages højde for både CO2-reduktioner, økonomi, kørsel og bæredygtige råvarer, hvilket samtidig gør det nemt at skabe transparens overfor relevante interessenter.

Konkrete mål kræver konkrete aktiviteter og produkter

Det kan være uoverskueligt for en virksomhed at finde hoved og hale i, hvor man skal starte henne, når det kommer til virksomhedens klimamål. Det kan være dyrt for eksempel at konvertere hele ens bilflåde til el næsten fra den ene dag fra den anden, også er man som virksomhed heller ikke garanteret, at det egentlig reelt er grønt strøm, der bliver anvendt. Det kan derfor være en idé at gå anderledes og mere realistisk til værks med ens klimastrategi, hvis man ønsker en gradvis klimaforbedring af transporten allerede fra i dag.

I stedet for at skifte til elektriske biler eller lastbiler før teknologien er færdigudviklet til det, eller før ens eksisterende køretøjer med forbrændingsmotor er udkørte, kan konvertering til biodiesel være en nem løsning, der kan implementeres fuldstændig efter virksomhedens behov, ambitioner og økonomi.

Specielt HVO100 Neste MY Renewable Diesel er et godt bud på et bæredygtigt og fossilfrit dieselalternativ, der ikke kræver nogen som helst modifikationer af den eksisterende flåde eller investeringer i nyt materiel. Samtidig reduceres CO2-udslippet markant, og det kan iblandes almindelig diesel uden problemer. Det betyder, at virksomheden selv kan styre omkostningerne og den gradvise udtrapning af fossile brændstoffer. Så kan der på sigt, når køretøjerne ikke kan køre mere, overvejes, om der skal investeres i for eksempel biogas eller el. På den måde kan virksomheden integrere en smart klimastrategi, der gradvist kan mindske dets CO2-udledning på en forsvarlig og økonomiskfordelagtig vis.