Vi har opstillet nogle gode råd til at undgå driftsproblemer i den kolde tid. Mange problemer kan forebygges, hvis man sørger for at være en smule præventiv. Især vand kan have store konsekvenser for motordriften. Dette gælder både almindelig diesel og forskellige former for biodiesel HVO100 Renewable Diesel og B100 Biodiesel RME premium).

Hjemmetank:

  1. Placer tanken korrekt

Det her er egentlig ikke vinterspecifikting, men noget der skal bruges generelt. Tankbeholdere, der står ude, skal helst undgå at stå i direkte sollys, da svingninger i temperaturen er med til at øge mængden af kondensvand i tanken. Så ved at placere tanken et skyggefuldt sted eventuelt med et overdække, er der mindre risiko for vand i tanken. Som hovedregel bør tanken placeres på den nordlige side f.eks. af en bygning for at undgå sollys.

  1. Sørg for fald imod pejlehullet i tanken

Når tanken etableres, skal man sørge for der er et naturligt fald henimod pejlehullet. Gennem pejlehullet kan vandet fjerenes nemt fra bundfasen med et sugeaggregat.

  1. Bundsugning af tanken for vand

Vi anbefaler at suge tanken to gange om året – typisk forår og efterår. Bundsugning af tank vil at have store indflydelse på problemfri drift og vil reducere risikoen for dieselpest betragteligt.

  1. Invester i vandsøgepasta og brug det jævnligt

Vandsøgepasta, eller pejlepasta som det også går under, kan være effektiv til at spore vand i brændstoffet, og det kan derfor være nyttigt at have liggende til at tjekke for eventuelt vand i tanken.

  1. Ved nedgravet olietank: husk at skifte pakningen i påfyldningsdækslet

Hvis pakningen ikke er helt tæt, kan der ske vandindtrængning i tanken via påfyldningsdækslet.

Vedligehold og gode rutiner på køretøjet:

  1. Fyld brændstoftanken op i køretøjet, når dagens transport er overstået

En anden måde, hvorpå man kan undgå kondensvand i tanken, er ved at fylde den op med brændstof hver dag inden bilen parkeres. Ved regelmæssig service på bilen indgår dræning af bilens tank som et servicepunkt. Hvis ikke, så påtal det overfor værkstedet.

  1. Skift filter og rens vandudskiller/skueglas

Forebyg ved visuel kontrol af skueglas og fjern synligt vand.

Du er velkommen til at kontakte os og få besøg af en vores medarbejdere. De kan svare på yderligere spørgsmål og give gode råd til din løsning.

Finn PoulsenFinn Bjarne Poulsen
+ 45 53 88 79 89
fp@biofuel-express.com