EU-kommissionen har bevilget Sverige yderligere et år skattefritagelse for højiblandede biobrændstoffer såsom HVO100 Renewable Diesel og B100 Biodiesel RME.

Det betyder, at en ellers potentiel prisstigning ved årsskiftet bliver udskudt på ubestemt tid. EU-kommissionens beslutning er gyldig et år frem, men vil dog forsat være med til at sikre den bæredygtige transport ind i 2021 og gøre Sverige mindre afhængige af de fossile brændstoffer. Biogas har fået skattefritagelse i ti år frem.

Det har specielt inden for transportsektoren været et aktuelt problem, da man forsat ønsker at bevæge sig mod øget bæredygtige løsninger for at kunne nå klimamålene, hvilket den svenske regering har arbejdet ihærdigt på at leve op til. Derfor har regeringen også til hensigt at fortsætte arbejdet med at sikre, at energiafgiftsdirektivet og andre relevante dele af EU-forordningerne muliggør omkostningseffektiv kontrol mod reducerede drivhusgasemissioner.

Vil du også være fossilfri?

Vores rådgivere står klar til at hjælpe med en sikker konvertering!

Finn Bjarne Poulsen
Tlf.: + 45 53 88 89
Mail: fp@biofuel-express.com