Persondatapolitik

Sidst opdateret: december 2020

Vi passer på dine oplysninger!

Vi er ved Biofuel Express glade for din interesse for vores produkter og dit besøg på vores hjemmeside. Det er meget vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv. Det er derfor altid vores hensigt at behandle dine data forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Med henblik på at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er Biofuel Express A/S defineret som dataansvarlig. Hvis du har spørgsmål angående vores vilkår og betingelser eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte os:

Ejeroplysninger

Biofuel Express A/S
CVR.nr: 30914171
Alsvej 21
8940 Randers SV
Danmark

Generelt

De personlige oplysninger du afgiver til os, behandles fortroligt og videregives kun, hvis det har et nødvendigt formål. Men det er vigtigt, at du læser disse vilkår og betingelser omhyggeligt, så du forstår, hvorfor og hvordan vi håndterer dine persondata.

Når du køber produkter, browser på vores hjemmeside eller downloader indhold, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du accepterer nærværende vilkår og betingelser. Hvis vi opdaterer dem, og du fortsat bruger vores ydelser, accepterer du hermed også de nye vilkår.

Hvornår indsamles persondata

Når du bruger vores tjenester, vil du som oftest give informationer som navn, adresse, e-mailadresse, finansielle informationer, samt øvrige informationer som er nødvendige for, at Biofuel Express kan tilbyde dig vores services eller produkter.

Vi indsamler personoplysninger på følgende måde:

 • Når du køber vores produkter eller surfer på vores hjemmeside.
 • Når du downloader vores brochurer og produkt- eller sikkerhedsdatablade
 • Når du opskriver dig til vores listepriser eller vores stationsopdateringer
 • Når du kontakter os via vores kontaktformular
 • Når du bruger eller interagerer med vores tjenester
 • Når du deltager i evt. kampagner, konkurrencer eller undersøgelser

Biofuel Express registrerer og gemmer eksempelvis de oplysninger, du giver til os, når der indgås en aftale med os. Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse med det ene formål at levere et produkt samt tjekke jeres virksomheds betalingsevne, når I handler med os. Vi bruger ikke oplysninger til andet end det udtrykkelige formål beskrevet her og for at overholde gældende lovgivning.

Vi bruger videoovervågning på vores stationer. Det foretages med henblik på at sikre tryghed for vores kunder, forebygge kriminalitet, samt for at sikre bevismateriale og hermed oplysning til brug for politiets efterforskning i tilfælde af kriminalitet. Videooptagelserne opbevares i sikre miljøer og med begrænset adgang hos sikkerhedspersonale.

Anvendelse af persondata

Biofuel Express bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores produkter og ikke mindste forbedre din oplevelse, når du interagerer med os.

Vi bruger oplysningerne, der indsamles til at:

 • Behandle jeres køb og levering af produkter og services
 • Forbedre vores produkter og tjenester
 • Tilpasse vores kommunikation og markedsføring til vores kunder
 • Tilpasse samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til vores kunder
 • Opfylde lovkrav
 • Opsætte statistisk analyse
 • Administrere jeres kundeprofil

Persondata til tredjepart

Korrekt håndtering af dine personoplysninger er meget vigtig for os. Vi ville derfor aldrig sælge, offentliggøre eller på nogen måde viderebringe oplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, eller hvis det ikke er nødvendigt for at fuldføre en transaktion og nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning.

Vi kan dog viderebringe dine oplysninger til vores udvalgte og betroede partnere for at kunne levere vores service til dig. f.eks. videregiver vi informationer til partnere, der er berettiget til at benytte dine oplysninger i forbindelse med levering af varer og for at kunne holde dig opdateret om status på en ordre.

Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med, modtager vi muligvis også dine informationer. Det kan for eksempel være betroede partnere, der behandler markedsføring, økonomi, reklame og betaling. Vi kan også købe tjenester og data fra andre virksomheder, der kontrollerer kontaktoplysninger og personlige informationer, du har givet os. Det er for at sikre, at de informationer vi har om dig, er korrekte og for at forebygge bedrageri.

Det er Biofuel Express’ ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stilles der også krav til vores partnere, når dine personoplysninger bliver anvendt.

Vi videregiver desuden dine oplysninger til vores koncernforbundne selskaber med det formål at kunne gennemføre salg eller tilbyde dig varer.

Opbevaring af persondata

Ved Biofuel Express opbevarer vi din personoplysninger, så længe du bruger vores services. Vi beholder og bruger også dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser og håndhæve vores aftaler og kontrakter.

Biofuel Express er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. I den sammenhæng bruger vi tekniske opsætninger for at sikre mod uautoriseret adgang og anvendelse, ødelæggelse, ændringer eller offentliggørelse af dine personoplysninger. For at sikre, at du føler dig tryg, er det kun et begrænset antal personer med et validt grundlag, der har adgang til persondata.

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder både instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, samt mod offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Biofuel Express tager alle forholdsregler for at sikre, at vores hjemmeside ikke indeholder virus og er forebygget hackerangreb. Men vi kan desværre aldrig garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler. Det betyder, at der kan være risiko for, at nogen tiltvinger sig adgang til oplysninger, når de sendes og opbevares elektronisk. Vi garanterer derfor ikke, at vores hjemmeside er fri for virus og fraskriver os ethvert ansvar for tab som følge af dette.

Biofuel Express kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der måtte opstå som følge af brug af vores tjenester, som følge af indbrud i vores systemer eller andre driftsforstyrrelser, som vi ikke er ansvarlige for. Du afgiver derfor dine oplysninger på eget ansvar. Hvis uberettigede skulle få adgang til dine informationer, vil vi give dig besked med det samme, og straks påbegynde afhjælpning af situationen ved brug af de fornødne værktøjer.

Hvornår sletter vi dine persondata?

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Dine rettigheder

Som kunde ved Biofuel Express kan du altid ved forespørgsel få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de kommer fra og anvendelsesgrundlaget for dem. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse eller forretningshemmeligheder.

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Hvis kundeforholdet ophører, gemmes identitets- og transaktionsoplysninger i fem år i henhold til bogføringsloven, hvidvaskningsloven og logningsbekendtgørelsen.

Da vores service er afhængig af, at dine og virksomhedens data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse om relevante ændringer af dine oplysninger. Du kan kontakte os på mail@biofuel-express.com og meddele os om dine ændringer.

Dit samtykke er frivilligt. Fortryder du, har du mulighed for nemt at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Cookies

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som gemmes på din computer. Disse cookies gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren anvender og besøger. Du kan læse mere om, hvilke cookies vi anvender, formålet med indsamlingen og hvordan du kan slette eller afvise dem i vores cookie politik.

Kontakt os

Hvis du vil have mere information, ændre eller slette dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan enten skrive til os på mail mail@biofuel-express.com eller kontakte os her.

Du har også mulighed for at klage over Biofuel Express’ behandling af dine personoplysninger. Klagen skal indgives til det danske Datatilsyn.

Ændringer

Den konstante udvikling indenfor informationsteknologi betyder, at det kan blive nødvendigt at ændre i vores behandling af personoplysninger for at sikre dine data. Vi forbeholder os derfor retten til at ændre og opdatere disse betingelser. Hvis dette skulle forekomme, korrigerer vi selvfølgelig dokumentets opdateringsdato øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer, giver vi dig besked direkte via mail eller på vores hjemmeside.