BIOGAS

CIRKULÆR ØKONOMI I SIN RENESTE FORM

BIOGAS

CIRKULÆR ØKONOMI I SIN RENESTE FORM

FRA AFFALD TIL BÆREDYGTIGT BIOGAS

Biogas produceres, når husdyrgødning og organiske restprodukter fra industri og husholdninger tilføres et biogasanlæg, der består af en række tanke uden ilt.

Den anvendte biomasse kommer primært fra husdyrgødning, men kan også bestå af restprodukter fra fødevareindustrien, herunder slagteriaffald, og andre kilder som husholdningsaffald. Desuden bruges restprodukter fra landbruget, herunder halm.

Vi kan hjælpe dig med at konvertere din flåde til affaldsbaseret biogas – til gavn for både dig, kommende generationer og ikke mindst klimaet.

Læs mere om biogas
circular economy

FORDELE VED BIOGAS

Der er utallige fordele ved at anvende biogas. I flæng kan blandt andet nævnes:

  • Biogasproduktion fungerer som en cirkulær økonomi.
  • Biogas vil være i stand til delvist at erstatte naturgas og har mulighed for at blive transporteret rundt i landet i det store naturgasnet, der allerede findes.
  • I flere undersøgelser har biogasproduktion vist sig at være den billigste metode til at reducere drivhuseffekten.
  • Biogasanlæg hjælper også med at skabe beskæftigelse i landbruget, hvor der er behov for nye jobs flere steder.
  • Anvendelsen af ​​afgasset gødning som næringsstoffer til jorden, i stedet for rå gødning, betyder også, at produktionen af ​​lattergas i jorden reduceres. Dette er også vigtigt for at reducere klimapåvirkningen.
  • Biogas kan hjælpe med at fortrænge fossile brændstoffer som kul, diesel eller benzin.

  • Afgasset gødning lugter langt mindre end rå gødning. Det producerer derfor færre lugtgener i forbindelse med udspredning af husdyrgødning på markerne.

Se flere fordele

Bliv kontaktet af en rådgiver


Læs flere nyheder