På Interalpin-konferencen i Østrig sidste uge talte Biofuel Express om vigtigheden af at reducere CO2-udslippet på skisportssteder for at bekæmpe klimaændringer. Liene Norberg, Manager of Strategic Relations, fremhævede skisportsstedernes betydelige CO2-aftryk og understregede den presserende nødvendighed af at skifte til renere energikilder.

Skisportssteder er meget afhængige af fossile brændstoffer til transport, snepreparation, sneproduktion og opvarmning, hvilket bidrager til udledningen af drivhusgasser. Et sådan bæredygtigt biobrændstof, som Liene fremhævede under sin tale på Interalpin-konferencen, er HVO100 Renewable Diesel. Dette bæredygtige dieselbrændstof er lavet af affald og rester og er blevet populært i forskellige sektorer som et grønnere alternativ til fossile brændstoffer. Ved at skifte til HVO100 kan skisportssteder markant reducere deres CO2-aftryk uden at gå på kompromis med ydeevnen.

‘”Vi skal begynde at tænke på bæredygtighed som en kritisk del i driften af vores forretning,” sagde Liene under sin præsentation. “Ved at anvende biobrændstoffer kan skisportssteder reducere deres CO2-aftryk og tage et vigtigt skridt mod at blive CO2-neutrale.”

Vores HVO100 Renewable Diesel har samme ydeevne som almindelig diesel og kan anvendes med det samme uden ændring af motorer. Derudover har HVO100 bedre forbrænding (højt cetantal) og kuldeegenskaber end almindelige dieselprodukter på markedet. Ydermere indeholder HVO100 et meget lavt indhold af aromater og nærmest ingen svovl. Det fungerer problemfrit på alle moderne dieselmotorer og er godkendt til de fleste tunge køretøjer af de førende motorproducenter.

Læs mere om HVO100 Renewable Diesel eller kontakt os.