Fokus på dokumentation er en stadig vigtigere del af klimaindsatsen.

Biofuel Express understøtter nu yderligere denne udvikling efter succesfuld ISCC-certificering.

ISCC-certificeringen er et af Verdens ledende certificeringssystemer, hvis formål er at skabe gennemsigtighed omkring bæredygtige løsninger, så råvarerne er fuldstændig sporbare hele vejen igennem forsyningskæden. ISCC har opstillet flere krav, som går på at:

  • Implementere sociale og økologiske bæredygtighedskriterier
  • Overvåge skovrydningsfrie forsyningskæder
  • Undgå omdannelse af biodiverse græsarealer
  • Beregning og reducering af drivhusgasemissioner
  • Etablering af sporbarhed i globale forsyningskæder

ISCC-certificeringen er dermed din garanti for, at de råvarer, som vores fossilfrie biobrændstof produkter fremstilles af, er behandlet på bæredygtig vis og blandt andet ikke er med til at udrydde skov og biodiversitet. Dertil er forsyningskæden med til at reducere CO2-emissioner til gavn for klimaet.

Udover de grønne og klimamæssige værdier er det for Biofuel Express essentielt at kunne bidrage til, at der er ordentlige forhold – helt fra råvarerne produceres til at brændstoffet ender ved kunden. Ved at etablere bæredygtige og socialt forsvarlige systemer og løsninger sikres natur og mennesker i fremtidige generationer, hvilket er en væsentlig del af Biofuel Express’ arbejde, hvorfor ISCC-certificeringen også har stor betydning.

Din sikkerhed for en kvalitetssikret partner

Foruden ISCC-certificeringen er Biofuel Express også ISO-certificeret som handler om kvalitetssikring (ISO 9001:2015) og miljøstyring (ISO 14001:2015).  Hertil gør det sig især gældende på at kunne dokumentere, at der kontinuerligt bliver arbejdet på at forbedre produkter og processer, samtidig med at der bliver taget højde for også at forbedre virksomhedens miljø- og klimaaftryk.

Læs mere om ISO-certificeringerne

Transparens er vejen frem

ISCC-certificering er endnu et vigtig skridt for Biofuel Express’ kontinuerlige fokus på at skabe transparens og valid dokumentation til vores kunder for den positive klimapåvirkning brugen af biobrændstoffer har medført, således dette kan indgå i kundernes klimaregnskab.

Det er også netop for at gøre denne indsats endnu nemmere, at Biofuel Express Insight portalen er blevet lanceret til vores kunder.

Biofuel Express Insight er med til at skabe en større indsigt i kundens brændstofforbrug, så det let og intuitivt bliver anskueliggjort, hvor stor CO2-besparelse som er opnået, samt detaljeret opgørelse over præcis hvilke råvarer, som brændstoffet består af og hvor råvarerne stammer fra.

Læs mere om Biofuel Express Insight

Hvis du ønsker at høre nærmere om vores ISCC-certificerede produkter, er du velkommen til at kontakte os:

Finn Poulsen

Finn Bjarne Poulsen
fp@biofuel-express.com
+45  53 88 79 89

Coverfoto: Neste