Biofuel Express forpligter sig til Science Based Targets

Biofuel Express fortsætter klimakampen ved at tilmelde sig Science Based Targets initiativet (SBTi), der har til formål at give virksomheder redskaberne til at opnå net-zero emissioner. Tilmeldingen til SBTi er med til at lede vejen til at reducere karbonaftrykket og skabe endnu større gennemsigtighed, i forhold til det arbejde der i forvejen gøres internt i virksomheden for at nå målsætningen fastsat af klimaaftalen i Paris og tilpasse forretningsoperationen til den fremtidige lavere CO2-økonomi.

Hvad er Science Based Targets initiativet?

SBTi er et af de førende globale drivkræfter og initiativer målrettet klimahandling inden for den private sektor. Initiativet bygger på at gøre det muligt for organisationer at opstille videnskabeligt baserede emissionsreduktionsmål.

Initiativet er funderet gennem et partnerskab mellem CDP, FNs Globale Konvention, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF).  Formålet er at vise overfor virksomheder og institutioner, hvor meget og hvor hurtigt de bliver nødt til at reducere deres drivhusgasemissioner for at forebygge de værste virkninger af klimaforandringerne.

SBTi er blandt andet førende partner i virksomhedsambitionen for 1,5°C-kampagnen – en presserende opfordring til handling fra en global koalition af FN-agenturer, erhvervs- og industriledere, der mobiliserer virksomheder til at sætte videnskabsbaserede mål på nul-emissioner i overensstemmelse med en fremtid, hvor der sigtes efter at temperaturen ikke overskrider 1,5 °C.

Tilmeldingens betydning for Biofuel Express

Biofuel Express har altid haft fokus på de grønne værdier, og denne rejse er kun med til at understøtte arbejdet, der allerede bliver gjort for miljøet og klimaet i virksomheden. I praksis betyder det, at Biofuel Express forpligter sig til at måle og rapportere CO2-udledningen for hele virksomheden og ikke mindst sørge for at mindske klimaaftrykket gradvist.

Som organisation går vi meget ind for transparens og har alle dage haft den grønne dagsorden for øje. I forvejen har vi gjort en del for at skabe en bæredygtig forretning, og vores kunders rapportering ved brugen af fornybare brændstoffer kan allerede dokumenteres gennem vores kundeportal Biofuel Express Insight. Derfor var det mest naturlige og nærliggende næste skridt også at tilslutte os Science Based Targets, der kan være med til at bane vejen henimod en net-zero-forretning i fremtiden,” udtaler Liene Norberg, ansvarlig for bæredygtighed ved Biofuel Express.

I første omgang er Biofuel Express’ tilslutning godkendt, og næste trin i processen er derfor en opgørelse af udledningerne i dag samt udarbejdelsen af en detaljereret plan for at nå de videns baserede mål for virksomheden…

Du kan følge udviklingen her på siden, ved at opskrive dig vores nyhedsbrev eller ved at følge vores LinkedIn.

Tilmelding Biofuel Express nyhedsbrev

Jeg giver hermed tilladelse til at Biofuel Express må sende mig markedsføring pr. mail eller telefon.

2022-06-16T13:20:51+02:00
Go to Top