Biodiesels økonomiske og klimatiske fordele

Efter en god global rapshøst ser markedet for biodiesel utrolig godt ud. Høsten var god i både Tyskland, Ukraine og Australien, hvilket har reduceret verdensmarkedsprisen betragteligt.  Dertil forventes også Canada at få en god rapshøst snarligt.

Det vil udover de klimatiske fordele med brændstoffet således også være flere penge at spare i forhold til almindelig diesel. Biodiesel kan enten anvendes som såkaldt B7, hvor der tilsættes op til 7% volumen biodiesel til fossil diesel, eller som såkaldt B100, hvor der anvendes 100% biodiesel. Den type biodiesel der anvendes som B100 er altid baseret på raps, da denne afgrøde giver de bedste tekniske egenskaber.  Hos Biofuel Express kalder vi vores B100 biodiesel for B100 Biodiesel RME Premium.

Lige nu er der er en prisdifference på cirka en krone imellem B100 Biodiesel RME Premium og diesel, men forecasts spår at prisfaldet for biodiesel forsætter ind i efteråret og alt andet lige vil stabilisere sig på et langt lavere leje fremadrettet. Det vil gøre B100 Biodiesel RME Premium endnu mere konkurrencedygtig på prisen, og dertil har det også flere klimatiske og miljømæssige fordele:

  • B100 Biodiesel RME Premium reducerer CO2e med op til 70 % i forhold til almindelig diesel
  • Det har et lavt niveau af askedannende komponenter
  • Brændstoffet er biologisk nedbrydeligt, er ikke brandfarligt eller miljøskadeligt
  • Halvdelen af rapsfrøet bruges til dyrefoder og glycerinen fra rapsen bruges til kosmetik og i medicinalindustrien

Så ønsker du at køre økonomisk og klimavenligt, så er B100 Biodiesel RME Premium uden tvivl det oplagte valg.

Låt en rådgivare kontakta dig:Jag ger härmed tillåtelse för Biofuel Express att följa upp begäran via e-post eller telefon.

2022-08-29T11:01:16+02:00
Go to Top