klimamål

Planen for at Sverige kan blive klimaneutralt inden 2045, samtidig med de forsat ønsker at være bæredygtige og ikke mindst konkurrencedygtige, så har olie- og biobrændstofindustrien en hel del at bidrage med.

Biobrændstoffer er netop en forudsætning for at nå klimamålene i 2030 (70 procent CO2-reduktion i transportsektoren) og 2045 (klimaneutral), samtidig med at mobilitet, velfærd og konkurrenceevne opretholdes eller styrkes.

Biobrændstoffer er en essentiel del af løsningen for at opnå målene, da det er en løsning, der allerede eksisterer, og som er til at implementere her og nu.

Elektricitet vil ikke kunne fungere som eneste løsning

Den eksisterende bilpark i Sverige i dag består af ca. 99 procent af køretøjer med forbrændingsmotorer.

Et stigende salg (personbiler) af hybrider, plug-in hybrider og elbiler bidrager til, at målet på 70 procent nås, men selvom 80 procent af salget af nye biler i 2030 ville være hybrid eller elektrisk, er mindst 75 procent af bilparken stadig afhængig af forbrændingsmotoren.

Med en gennemsnitlig levetid på > 15 år vil de forbrændingsmotorer, der sælges i 2030 stadig rulle på svenske veje 2045.*

Med hensyn til personbiler og mindre varebiler bliver det helt sikkert en del af løsningen i den grønne omstilling af få etableret el. For tunge køretøjer, arbejdsmaskiner, fly og skibsfart er forbrændingsmotoren fortsat en dominerende del af fremtidens mobilitet.

Så på den anden side skal der i forhold til el-løsningen være udbygget et elnet, der kan kapere det øgede antal af elbiler samt sikres at den grønne el i lige så høj grad øges, hvilket er en større omstilling, der både kommer til at kræve tid og penge. Imens elnettet gradvist skaleres, er det aktuelt at se i alternative retninger, for også at undgå at skulle skrotte de eksisterende køretøjer med forbrændingsmotorer, der bliver produceret nu og de næste ti år frem.

Biobrændstof – løsningen som fungerer her og nu

Biobrændstoffer vil i den henseende være en af de eneste løsninger, der kan implementeres i stor skala inden 2030. Udgangspunktet skal være at opnå et CO2-neutralt transportsystem på den mest omkostningseffektive måde, dvs. til de laveste omkostninger pr. ton fjernet CO2. Det betyder, at en ensidig strategi om at gå el-vejen risikerer at blive dyr og uden højere klimafordele.

Flere undersøgelser har vist, at biobrændstoffer i sammenligning med elektricitet er en meget omkostningseffektiv måde at reducere CO2-emissioner på, specielt fordi Sverige allerede har en eksisterende infrastruktur og køretøjer, der kan bruge biobrændstoffer.

Der er mange socioøkonomiske og klimatiske fordele ved at bruge biobrændstoffer til at nå klimamålene, og der skal derfor skabes en konsensus i samfundet om, at der skal arbejdes for at skabe betingelser for, at forskellige teknologier såsom el, biogas og biobrændstoffer sidestilles og gives betingelser, hvor de giver størst værdi.

Tidsaspektet er også kritisk, da forskellige teknologier forventes at give klimafordele på forskellige tidspunkter. Biobrændstoffer er nyttige her og nu, og med de rette betingelser forventes yderligere teknologiske fremskridt, der muliggør endnu bedre løsninger.

Usikkerhed begrænser udviklingen og potentialet inden for biobrændstoffer

Den svenske politik for biobrændstoffer har stort set manglet et langsigtet perspektiv, og manglende eller ændrede politiske beslutninger har vanskeliggjort bæredygtige ændringer. Milliardinvesteringer med lange leveringstider kan ikke foretages i et usikkert politisk klima for biobrændstoffer. Spørgsmålet er om der vil være råmaterialer til det anlæg, der planlægges at blive opført, eller om de køretøjer, som forventes at bruge produktet, er til rådighed i ti år frem.

Dette skaber et helt umuligt investeringsklima, da der ikke er meget tid at løbe på for politisk at afgøre, om biobrændstoffer skal have lov til at være en del af den fremtidige klimaløsning i transportsektoren eller ej.

Hele den politiske dagsorden er simpelthen nødt til at ændre sig og blive mere klima- end teknologikontrollerende og ikke diskriminere biobrændstoffer, og dermed fraskrive dem som en del af løsningen, men snarere give bonusser til de biler, der kan køre på biobrændstoffer.

Oprindelig kilde: SPBI – Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet

*(20% af salget af nye biler + hybridandelen, som anslås til ca. 30% af de 80%, der er elektrificeret, dvs. i alt ca. 44% af de nye personbiler)