Internet betraktas i det moderna samhället som en självklarhet på samma sätt som tillgången till mat och vatten. Det är dock långt ifrån alla i världen som har tillgång till internet – det är i själva verket förbehållet cirka hälften av världens befolkning, trots att studier visar att tillgång till tillförlitligt internet bidrar till att höja levnadsstandarden. Därför har Biofuel Express valt att stödja Bluetowns hållbara projekt, som går ut på att etablera soldrivna Wi-Fi-stationer i områden som annars saknar uppkoppling.

Läs mer om projektet i fönstren nedan: