BESTILL TANKKORT

Med et Biofuel Expresskort fyller du enkelt B100 Biodiesel RME, Fornybar Diesel HVO, Diesel og AdBlue på våre stasjoner til markedets skarpeste priser.

Du får tilgang til et nettverk av nye, ubemannede bensinstasjoner som er spesialkonstruert for lastebiler og busser.
Vårt nettverk av bensinstasjoner for tungtransport er utstyrt med høyhastighetspumper.

Etter hver avregningsperiode får du en total regning, spesifisert per kort og fylling.

For å bli kortkunde hos Biofuel Express søker du om en bedriftskonto.
Fyll ut din kortsøknad allerede nå og søk om en konto.


Undertegnede har gjort seg kjent med "betingelser og vilkår for Biofuel Express tankkort,", og aksepterer disse.

Kortsøknaden vil bli behandlet i løpet av noen få dager.

Merk at kontosøknaden vil gjennomgå en kredittvurdering. Alternativt om du har mulighet til å fylle med et standard bankkort.

Etter att kontosøknaden er godkjent sendes PIN-koden med elektronisk brev til bedriften.

Kundekortet er Biofuel Express eiendom.

 

BESTILL TANKKORT

For å bli kortkunde hos Biofuel Express søker du om en bedriftskonto.
Fyll ut din kortsøknad allerede nå og søk om en konto.


Undertegnede har gjort seg kjent med "betingelser og vilkår for Biofuel Express tankkort, ", og aksepterer disse.

Kortsøknaden vil bli behandlet i løpet av noen få dager.
Merk at kontosøknaden vil gjennomgå en kredittvurdering. Alternativt om du har mulighet til å fylle med et standard bankkort.
Etter att kontosøknaden er godkjent sendes PIN-koden med elektronisk brev til bedriften.
Kundekortet er Biofuel Express eiendom.

Ønsker du mer informasjon eller rådgivning, ta kontakt med meg

Jacob Nilsson
jn@biofuel-express.com
+46 (0) 76 306 6370