En till Biofuel Express station kan snart sättas på kartan, eftersom arbetet nu har påbörjats i all hast i Malmö. Stationen ligger vid hamnen och nära avfart 19 mot motorvägen E6.

Stationen kommer att ha alla Biofuel Express gröna produkter i form av B100 Biodiesel RME Premium, HVO100 Renewable Diesel, diesel och AdBlue.

Stationen kommer att vara utrustad med 2 körbanor och kommer att vara öppen 24/7.

Stationen förväntas vara färdig i Q1 2023.

.