BIOGAS

CIRKULÄR EKONOMI I SIN RENASTE FORM

BIOGAS

CIRKULÄR EKONOMI I SIN RENASTE FORM

FRÅN AVFALL TILL HÅLLBAR BIOGAS

Biogas produceras när boskapsgödsel och organiska rester från industri och hushåll matas in i en biogasanläggning bestående av en serie tankar utan syre.

Den använda biomassan kommer främst från boskapsgödsel men kan också bestå av rester från livsmedelsindustrin, inklusive slaktavfall, och andra källor som hushållsavfall. Dessutom används rester från jordbruket, inklusive halm.

Vi kan hjälpa dig att konvertera din vagnpark till avfallsbaserad biogas – till nytta för dig, framtida generationer och inte minst klimatet.

Läs mer om biogas
circular economy

FÖRDELAR MED BIOGAS

Det finns många fördelar med att använda biogas. Vi kan bland annat nämna:

  • Biogasproduktion fungerar som en cirkulär ekonomi.

  • Biogas kommer att delvis kunna ersätta naturgas och kan transporteras runt om i landet i det stora naturgasnät som redan finns.
  • I flera studier har biogasproduktion visat sig vara den billigaste metoden för att minska växthuseffekten.
  • Biogasanläggningar bidrar också till att skapa sysselsättning inom jordbruket, där nya jobb behövs på flera ställen.
  • Användningen av avgasat gödsel som gödningsmedel i stället för rågödsel innebär också att produktionen av kväveoxid i marken minskas. Detta är också viktigt för att minska klimatpåverkan.

  • Biogas kan hjälpa till att tränga undan fossila bränslen som kol, diesel eller bensin.

  • Avgasat gödsel luktar mycket mindre än rågödsel. Det ger därför färre odörproblem i samband med användning av boskapsgödsel på åkrarna.
Visa fler fördelar

Låt en rådgivare kontakta digJag ger härmed tillåtelse för Biofuel Express att följa upp begäran via e-post eller telefon.

Läs fler nyheter