På Biofuel Express är vi glada att hälsa Jonas Roth välkommen som Customer Success Manager. Den nyinrättade tjänsten kommer att bidra till att stödja Biofuel Express kunder i ännu högre grad.

Jonas har tidigare utbildat sig inom marknadsföring och ekonomi vid IHM Business School. Dessutom har han tidigare erfarenhet av den fossilfria bränsleindustrin, har lång erfarenhet och god relation med transportbolag, bussbolag och värmeverk.

Jonas ser arbetet på Biofuel Express som ett bra tillfälle att återvända till den fossilfria bränslemarknaden och utveckla Biofuel Express redan ledande ställning i Skandinavien. Jonas ser många fördelar med att det att byta till ett fossilfritt bränsle, både ur ett miljöperspektiv men även av ekonomiska skäl.

Jonas är övertygad om att tekniken måste bidra till att förhindra klimatförändringarna, och han har därför installerat solceller på taket på sitt hus och försöker också anpassa sin förbrukning.

Jonas nås på e-post jr@biofuel-express.com eller på telefon +46 704 928 941.