Biofuel Express Insight har setts över och har nu en ny instrumentpanel som gör det ännu enklare att följa ditt företags förbrukning och framsteg.

Under 2021 lanserade Biofuel Express  Biofuel Express Insightdet första i Norden med en kundtjänstportal som ger företag en överblick över CO2 -utsläpp för transporter – som ska bidra till överblick över bränsleförbrukning, CO2-minskning och insikt om bränslets råvaror, lättillgängligt online för alla kunder.

Biofuel Express Insight mottogs positivt och fått mycket bra feedback från våra kunder när det gäller lanseringen.

Baserat på den feedback vi har fått är vi nu redo att lägga i nästa växel för att stödja den gröna omställningen – Den nya versionen har bland annat fått en ny instrumentpanel som gör det ännu enklare att följa företagets utveckling och klimatpåverkan.

På Biofuel Express vill vi ha en öppen dialog med våra kunder, och därför ser vi också till att inkludera och integrera de synpunkter vi får – på så sätt ser vi till att våra kunders behov tillgodoses och att tekniken ständigt moderniseras och förbättras.

Hållbarhetsrapporter för 2021 är klara för alla Biofuel Express-kunder

Med ett ökat fokus på dokumentation är det viktigt att ha trovärdiga data som kan stödja och inte minst bekräfta företagets klimatarbete.

En viktig del av portalen är därför också hållbarhetsrapporterna, som kan laddas ner och som också kan användas av företagets kunder, partner, investerare och andra.

Alla hållbarhetsrapporter för det senaste året har nu bearbetats, kontrollerats och är redo att laddas ner från portalen för alla Biofuel Express kunder.

Här får du en omfattande översikt över:

  • Bränslemängd för året

  • CO2-reduktion i procent och i ton

  • Exakta produkter

  • Råvarans innehåll och ursprung

Om du är intresserad av att höra mer om ditt företags möjligheter att konvertera till gröna bränslen som HVO100 Renewable Diesel och B100 Biodiesel RME Premium  och få full tillgång till Biofuel Express Insight, låt en av våra rådgivare kontakta dig, naturligtvis inte bindande.

Låt en rådgivare kontakta dig:

Jag ger härmed tillåtelse för Biofuel Express att följa upp begäran via e-post eller telefon.