På Interalpin-konferensen i Österrike förra veckan talade Biofuel Express om vikten av att fasa ut fossil energi i skidorter för att bekämpa klimatförändringarna. Liene Norberg, Chef för Strategiska relationer, betonade det betydande koldioxidavtrycket från skidorter och underströk det akuta behovet av att övergå till renare energikällor.

Skidorter är starkt beroende av fossila bränslen för transport, snöskötsel, snötillverkning och uppvärmning, vilket bidrar till utsläpp av växthusgaser. Ett exempel på ett hållbart alternativ är biobränslen som Liene betonade under sitt tal på Interalpin-konferensen, är HVO100 förnybar diesel. Detta förnybara dieselbränsle tillverkas av avfall och restprodukter och har blivit alltmer populärt inom olika sektorer som ett grönare alternativ till fossila bränslen. Genom att byta till HVO100 kan skidorter minska sin koldioxidavtryck betydligt utan att prestandan påverkas negativt.

“Vi måste börja tänka på hållbarhet som en kritisk del av våra affärsverksamheter”, sa Liene under sin presentation. “Genom att nyttja biodrivmedel kan skidorter minska sitt koldioxidavtryck och ta ett viktigt steg mot att bli koldioxidneutrala.”

Vår HVO100 förnybara diesel ger samma prestanda som vanlig diesel och kan användas direkt utan anpassningar av motorer eller infrastruktur. Dessutom har HVO100 bättre förbränning, filtrerbarhet och ködegenskaper än andra dieselprodukter på marknaden. HVO100 fungerar sömlöst i alla moderna dieselmotorer och är godkänt för de flesta tunga fordon av de ledande motortillverkarna.

Läs mer om HVO100 förnybar diesel eller kontakta oss.