Innehållet av hållbar och fossilfri biodiesel återspeglas nu också externt i form av en ny design på Biofuel Express lastbilar, vilket kommer att hjälpa till att visualisera det gröna innehållet. På detta sätt skapar vi mer synlighet kring det vi brinner för och våra fossilfria produkter; HVO100 förnybar diesel och B100 Biodiesel RME.

 

Fler bilder kan ses nedan:

Biofuel Express truck designBiofuel Express tankertruck