Biofuel Express utökar sitt stationsnätverk för tungtransporter genom kortsamarbete med TRB.

 

Det ger dig enkel tillgång till ett samlat stationsnätverk på över 100 stationer i hela Sverige.
Biofuel Express Card kan, förutom på våra egna Biofuel Express-stationer, också enkelt och bekvämt användas på alla TRB- och Waldebjer-stationer i Sverige.

Biofuel Express samlade stationsnätverk kan ses här.

 

Du behöver bara ett tankkort i bilen, och mottar en samlad faktura och konsumtionsstatistik för alla tankningar.

Om du inte redan har ett Biofuel Express Card kan du enkelt beställa det online.

 

 

Kontakta oss för mer information:

Jacob Nilsson
jn@biofuel-express.com
+46 (0) 76 306 6370