Biodiesels ekonomiska och klimatmässiga fördelar

Efter en bra rapsskörd globalt ser marknaden för biodiesel otroligt fördelaktig ut. Skörden var god i både Tyskland, Ukraina och Australien, vilket har sänkt världsmarknadspriset avsevärt. Dessutom förväntas Kanada också få en bra rapsskörd inom kort.

Förutom klimatfördelarna med bränslet kan man därmed också spara mer pengar jämfört med vanlig diesel. Biodiesel kan antingen användas som så kallad B7, där upp till 7 volymprocent biodiesel tillsätts fossil diesel, eller som så kallad B100, där 100 % biodiesel används. Den typ av biodiesel som används som B100 är alltid baserad på raps, eftersom denna gröda ger de bästa tekniska egenskaperna. På Biofuel Express kallar vi vår B100 biodiesel för B100 Biodiesel RME Premium.

Just nu är det en prisskillnad på cirka en svensk krona mellan B100 och diesel, men prognoser förutspår att prisfallet på biodiesel kommer att fortsätta in på hösten och stabiliseras i en betydligt lägre takt framöver. Detta kommer att göra B100 Biodiesel RME Premium ännu mer konkurrenskraftigt vad gäller priset och den har också flera klimat- och miljöfördelar:

– B100 minskar CO2e med upp till 70 % jämfört med vanlig diesel
– Den har en låg nivå av askbildande komponenter
– Bränslet är biologiskt nedbrytbart, är inte brandfarligt eller skadligt för miljön
– Hälften av rapsen används till djurfoder och glycerinet från rapsen används till kosmetika och i läkemedelsindustrin

Så om du vill köra ekonomiskt och klimatvänligt så är B100 utan tvekan det självklara valet.

Låt en rådgivare kontakta dig:Jag ger härmed tillåtelse för Biofuel Express att följa upp begäran via e-post eller telefon.

2022-08-29T11:01:15+02:00
Go to Top