”Vi måste hjälpas åt om vi ska nå våra mål”

Nästan alla åkerierna kör på HVO nu”

”Med HVO är det ju bara att börja tanka”

Beijer jobbar med Science Based Targets – sätter sina miljömål och aktiviteter efter de globala miljömålen. I det sammanhanget har valet att byta bränsle varit avgörande, i detta sammanhang har Neste pratat med vår kund om deras erfarenheter av att köra på (HVO100) Neste MY Förnybar Diesel.

Peter Tillander jobbar med logistikutveckling på Beijer Bygg.

Mål och konverteringsprocessen

Peter, berätta om Science Based Targets initiative – SBTi!

Peter förklarar: “SBTi betyder att vi jobbar mot det globala målet på högst 1,5 graders temperaturhöjning. Vi har räknat ut hur mycket vi behöver minska vår klimatpåverkan för att gå i takt med det målet – och just nu ligger vi i rätt fas för att nå målet. Nedbrutet handlar det förstås mycket om de två stora källorna till CO2-utsläpp, fordonen och avfallshanteringen”.

Peter igen: ”Numera äger vi bara truckar och hjullastare som går på våra anläggningar, och de är eldrivna i stort sett allihop. Transportfordon handlar vi upp från olika åkerier och nästan alla kör på HVO nu. I Region Syd till exempel har vi en HVO-tank på vårt område där åkarna tankar – då har vi koll på att de kör fossilfritt och tack vare att de tankar i samband med att de hämtar gods blir det inga onödiga kilometer till andra mackar heller.

Peter utvecklar: “Alla våra 108 filialer får övergripande miljömål, dels det som är baserat på SBTi, dels ett par egna andra mål. Och kommunikation förstås, och miljöutbildningar som vår personal måste gå. Sen har vi även satsat på någonting vi kallar hållbarhetsambassadörer under senaste året, personer som ska vara en extra resurs. Dels för att stötta arbetet med miljön i regionen, men även vara med ute och prata med våra kunder – hur vi kan översätta vår målbild på deras arbetsplats så att även de kan ta ett steg i rätt riktning. Någonstans är det ju hela byggbranschen som måste synka sin påverkan för att det ska bli bra”.

Råd till andra

Ni har kommit långt Peter – kan du skicka med ett råd till de som inte kommit lika långt?

Peter, engagerat: “Företagsledningen måste först ta beslut om att man ska satsa, det ska genomsyra hela verksamheten. Det viktigaste är engagemang och genuin vilja att förbättra. Man ska jobba med små men kontinuerliga förbättringar på varje aspekt av arbetet. Gör man det är det också lättare att få med sig hela personalstyrkan och det är en viktig punkt om man ska lyckas. Jag tycker faktiskt att vi på Beijer har fått till ett bra samarbete med hela personalen där vi når hela vägen ut. Och samarbete i branschen: vi måste hjälpas åt om vi ska nå våra mål. Även om vi är konkurrenter så måste vi sträva åt samma håll för att lyckas

 De tre viktigaste utmaningarna för Beijer Bygg:

  1. Funderingar om hur bränslet skulle fungera i bilarna 
  2. Om bränslet skulle påverka servicekostnader
  3. En säker tillgång

Med HVO är det ju bara att börja tanka den förnybara dieseln så är omställningen klar.
– Peter Tillander, logistikutveckling på Beijer Bygg

Lösningen

Peter berättar: “Vi hade en diskussion med åkarna i början, de var inte så pålästa om HVO. Det var funderingar om hur bränslet skulle fungera i bilarna och om det skulle påverka servicekostnader mm. Men åkarna var också pådrivande, vi har ju miljökrav på dem för att de ska få köra för oss och vi har en kontinuerlig miljöuppföljning. De vi väljer att arbeta med har höga miljömål själva. Så från deras sida har övergången till HVO också varit positiv och har kunnat hjälpa även dem på vägen fram. För oss var HVO det bästa fossilfria alternativet – just för att vi inte kan kräva att åkerierna ska byta ut sina fordon: med HVO är det ju bara att börja tanka den förnybara dieseln så är omställningen klar”.

Det enda tveksamheten var att säkra tillgången och det har vi gjort med vår leverantör Biofuel Express. Det är dom som har satt dit tanken i Region Syd. Samarbetet med Biofuel Express fungerar väldigt bra. De har hjälpt oss med mer tekniskt kunnande när vi behövt det och även med miljöuppföljning”.

Kontakta oss på Biofuel Express för att höra mer om dina egna alternativ för att byta till en fossilfri transport:

Liene Norberg

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 763 464 240

Beijer Byggmaterial grundades för över 100 år sedan och har jobbat med byggmaterial i drygt 50 år. Företaget ingår i internationella Stark Group, och har 108 byggvaruhus och kakelbutiker över hela Sverige. Med en omsättning på nära 9 miljarder SEK och runt 2000 anställda förser de båda yrkesproffs och hemmaproffs med material, verktyg och tjänster.

Ursprunglig källa: Neste MY