Vi har sammanställt några bra råd för att undvika operativa problem i kallt väder. Många problem kan förhindras om man arbetar förebyggande. I synnerhet vatten kan få stora konsekvenser för motorns drift. Detta gäller både vanlig diesel och olika typer av biodiesel (inklusive HVO100 Förnybar Diesel och B100 Biodiesel RME Premium).

Hem tank:

  1. Placera tanken korrekt

Detta är inte riktigt vinterspecifikationer, utan något som ska användas i allmänhet. Tankbehållare som står utanför bör helst undvika att stå i direkt solljus, eftersom temperaturfluktuationer ökar mängden kondensvatten i tanken. Så genom att placera tanken på en skuggig plats, eventuellt med ett lock, finns det mindre risk för vatten i tanken. Som en allmän regel bör tanken placeras norrut för att undvika solljus.

  1. Se till att falla mot lagerhålet i tanken

När tanken är etablerad, se till att det faller ett naturligt fall mot lagerhålet. Genom lagerhålet kan vattnet lätt tas bort från bottenfasen med en sugenhet.

  1. Undersökning av tanken för vatten

Vi rekommenderar att suga tanken två gånger om året – vanligtvis vår och höst. Sugning av botten i tanken kommer att ha stor inverkan på problemfri drift och minskar risken för dieselpest avsevärt.

  1. Investera i vattensökande pasta och använd den regelbundet

Vattensökspasta, eller bärpasta som den också kan gå under, kan vara effektiv för att spåra vatten i bränslet, och det kan därför vara användbart att lägga ner för att kontrollera om det finns vatten i tanken.

  1. Om oljetanken är begravd: kom ihåg att byta packning i påfyllningslocket

Om packningen inte är helt tät kan vatten komma in i tanken via påfyllningslocket.

Underhåll och bra rutiner på fordonet:

  1. Fyll bränsletanken i fordonet när dagens transport är över

Ett annat sätt att undvika kondens i tanken är att fylla på tanken varje dag innan du parkerar bilen. För regelbunden service på bilen ingår dränering av bilens tank som servicepunkt. Om inte, rapportera det till verkstaden.

  1. Byt ut filtret och separera rent vatten

Förhindra genom visuell inspektion av glasögonen och ta bort synligt vatten.

Du är välkommen att kontakta oss och besöka en av våra anställda. De kan svara på ytterligare frågor och ge goda råd för din lösning.

Linus Sagré

 

Linus Sagré
+ 46 73 325 15 58
ls@biofuel-express.com

 

Jacob Nilsson LI

 

Jacob Nilsson
+ 46 76 306 63 70
jn@biofuel-express.com

 

Se uppdelning av områden