ADBLUE FORBEDRER LUFTKVALITETEN I VÅRE TETTSTEDER

AdBlue er et produkt som fylles i en egen AdBlue-tank i kjøretøyet, utstyrt med avgassrensingsutstyr SCR (selektiv katalytisk reduksjonsteknologi). Produktet brukes til å redusere utslipp av nitrogenoksid (NOx) i dieseldrevne kjøretøy, som er årsaken til høye partikkelnivåer i luften.

AdBlue konverterer skadelig NOx fra dieselmotorene til harmløst nitrogen og damp, og reduserer utslipp av nitrogenoksid i bykjerner for å oppnå bedre luftkvalitet.

AdBlue er tilgjengelig på våre stasjoner i Hogstorp, Vida Vättern og Vimmerby.

Biofuel Express utfører sikre og raske leveringer av AdBlue av høyeste kvalitet til ekstra gunstige priser. Vi leverer AdBlue i bulk over hele Norden med tankbil (minste bestilling 3000 liter), eller i 1000 liters IBC-beholdere. Vi tilbyr også tankutstyr på plass ute hos kunden.

Finn våre stasjoner her
Kontakt oss for prisinformasjon, så finner vi en løsning som passer din virksomhet

Hør mer om AdBlue!

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

Hør mer om AdBlue!

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

Hør mer om AdBlue!

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40