Loading...
AdBlue2018-11-13T14:17:06+00:00

ADBLUE FÖRBÄTTRAR LUFTKVALITET I VÅRA TÄTORTER

AdBlue är en produkt som fylls på i fordonens särskilda AdBlue-tank, utrustade med avgasreningsutrustning SCR (selektiv katalytisk reduktionsteknik). Produkten används till att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) i dieseldrivna fordon, som är orsaken till höga partikelhalter i luften.

AdBlue omvandlar skadlig NOx från dieselmotorerna till ofarligt kväve och ånga och minskar utsläppen av kväveoxider i stadskärnor för att uppnå en bättre luftkvalitet.

AdBlue finns tillgänglig på våra stationer i Hogstorp, Vida Vättern och Vimmerby.

Biofuel Express utför säkra och snabba leveranser av AdBlue i högsta kvalité till extra förmånliga priser. Vi levererar AdBlue i bulk i hela Norden med tankbil (minsta beställning 3000 L) eller i 1000 liters IBC-behållare. Vi erbjuder också tankningsutrustning på plats ute hos kund.

Hitta våra stationer här
Kontakta oss för prisuppgifter, så hittar vi en lösning som passar din verksamhet

Hör mer om AdBlue!

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

Hör mer om AdBlue!

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

Hör mer om AdBlue!

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

This website uses cookies and third party services. Ok