ADBLUE

FÖRBÄTTRAR LUFTKVALITET I VÅRA TÄTORTER

ADBLUE

FÖRBÄTTRAR LUFTKVALITET I VÅRA TÄTORTER

VAD ÄR ADBLUE?

AdBlue är en produkt som fylls på i fordonens särskilda AdBlue-tank, utrustade med avgasreningsutrustning SCR (selektiv katalytisk reduktionsteknik). Produkten används till att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) i dieseldrivna fordon, som är orsaken till höga partikelhalter i luften.

AdBlue omvandlar skadlig NOx från dieselmotorerna till ofarligt kväve och ånga och minskar utsläppen av kväveoxider i stadskärnor för att uppnå en bättre luftkvalitet.

Biofuel Express utför säkra och snabba leveranser av AdBlue i högsta kvalité till extra förmånliga priser. Vi levererar AdBlue i bulk i hela Norden med tankbil (minsta beställning 3000 L) eller i 1000 liters IBC-behållare. Vi erbjuder också tankningsutrustning på plats ute hos kund.

Kontakta oss för prisuppgifter, så hittar vi en lösning som passar din verksamhet.

Låt en rådgivare kontakta digJag ger härmed tillåtelse för Biofuel Express att följa upp begäran via e-post eller telefon.