AdBlue

Förbättrar luftkvalitet i våra tätorter

VAD ÄR ADBLUE?

AdBlue är en produkt som fylls på i fordonens särskilda AdBlue-tank, utrustade med avgasreningsutrustning SCR (selektiv katalytisk reduktionsteknik). Produkten används till att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) i dieseldrivna fordon, som är orsaken till höga partikelhalter i luften.

AdBlue omvandlar skadlig NOx från dieselmotorerna till ofarligt kväve och ånga och minskar utsläppen av kväveoxider i stadskärnor för att uppnå en bättre luftkvalitet.

Biofuel Express utför säkra och snabba leveranser av AdBlue i högsta kvalité till extra förmånliga priser. Vi levererar AdBlue i bulk i hela Norden med tankbil (minsta beställning 3000 L) eller i 1000 liters IBC-behållare. Vi erbjuder också tankningsutrustning på plats ute hos kund.

Kontakta oss för prisuppgifter, så hittar vi en lösning som passar din verksamhet.

Kontakta oss
Bränsle
Hitta station

Hör mer om AdBlue!

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

Helena Söderman
hs@biofuel-express.com
+46 (0) 723 66 33 17