AdBlue

Förbättrar luftkvalitet i våra tätorter

HVAD ER ADBLUE?

AdBlue är en produkt som fylls på i fordonens särskilda AdBlue-tank, utrustade med avgasreningsutrustning SCR (selektiv katalytisk reduktionsteknik). Produkten används till att minska utsläppen av kväveoxider (NOx) i dieseldrivna fordon, som är orsaken till höga partikelhalter i luften.

AdBlue omvandlar skadlig NOx från dieselmotorerna till ofarligt kväve och ånga och minskar utsläppen av kväveoxider i stadskärnor för att uppnå en bättre luftkvalitet.

Biofuel Express utför säkra och snabba leveranser av AdBlue i högsta kvalité till extra förmånliga priser. Vi levererar AdBlue i bulk i hela Norden med tankbil (minsta beställning 3000 L) eller i 1000 liters IBC-behållare. Vi erbjuder också tankningsutrustning på plats ute hos kund.

Kontakta oss för prisuppgifter, så hittar vi en lösning som passar din verksamhet.

Kontakta oss

AdBlue finns tillgänglig på våra stationer i Hogstorp, Vida Vättern och Vimmerby.

Hitta våra stationer här

Hör mer om AdBlue!

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

Helena Söderman
hs@biofuel-express.com
+46 (0) 723 66 33 17