Certificering

FÖR EN SÄKER OCH TRANSPARENT ÄNDRING

Certificering

FÖR EN SÄKER OCH TRANSPARENT ÄNDRING

Vi skapar transparens
i allt

Vi skapar transparens
i allt

För att säkerställa en säker övergång till fossilfri drift är det avgörande för oss att allt som gäller spårbarhet är certifierat och inte minst tillhandahåller giltig dokumentation som skapar insyn i den klimatpåverkan som produkterna har. Våra bränslen tillverkas av hållbara resurser som snabbt regenereras istället för fossila bränslen soom har en koldioxidcykel på flera miljoner år (se bild).

För detta har vi även skapat Biofuel Express Insight som en extra tjänst för våra kunder där du kan få ännu mer insyn i ditt företags bränsleförbrukning genom t.ex. hållbarhetsredovisning, en översikt över din minskning av koldioxidutsläpp, de exakta råmaterial som ditt bränsle innehåller och dokumentation som du kan använda för att skapa transparens för dina kunder.

carbon cycle
Läs mer om Insight

Kvalitets- och miljöcertificeringar

Kvalitets- och miljöcertificeringar

Biofuel Express har ett ISO-certifierat kvalitets- och miljöledningssystem som visar vårt pågående arbete och strategiska fokus på miljö och kvalitetssäkring av processer.

För oss är tillförlitlighet och hållbarhet nyckelfaktorer. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 vilket innebär att våra kunder och partners kan vara säkra på att vi systematiskt förbättrar vår kvalitet och fokuserar på en hållbar miljö, samt ser till att vi uppfyller kundernas krav.

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsstyrningssystem, vilket innebär att vi aktivt och kontinuerligt arbetar med att förbättra vår verksamhet och våra processer och att säkerställa kvaliteten på våra tjänster och produkter.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöhanteringssystem som säkerställer att vi kontinuerligt arbetar med att minska vår negativa inverkan på miljön och att vi följer tillämpliga lagstadgade krav.

Certifieringen utfördes av Scandinavian Business Certification i enlighet med SS-EN ISO 9001:2015- och SS EN ISO 14001:2015-standarder.

Du hittar våra ISO 9001:2015- ISO 140001:2015-certifikat här.
certificering
ISO certificeringer
Biodiesel procent

Exempel på koldioxidbalans för HVO100

Gå till hällbarhet
ISCC-certifikat

Hållbarhetscertificering

Hållbarhets-
certificering

Biofuel Express produkter är ISCC-certifierade, vilket är ett av världens ledande certifieringssystem vars syfte är att skapa transparens kring hållbara lösningar, så att råvarorna kan spåras helt och hållet genom hela leveranskedjan.

Det kan variera hur mycket koldioxid som minskas, eftersom det beror på råmaterialens sammansättning och vilken produkt det gäller.

B100 Biodiesel RME minskar upp till 70 %, medan HVO100 Förnybar Diesel minskar med upp till 90 % jämfört med vanlig diesel som är ISCC-certifierad.

Orsaken till att bränslen inte minskar med 100 % är att det på vissa ställen i produktionsprocesserna, om man tittar på helheten enligt principen “från vaggan till graven”, även ingår lösningar som inte är 100 % koldioxidneutrala.

Detta gäller särskilt distributions- och transportprocesserna där det kan finnas en större koldioxidbelastning, t.ex. vid insamling av råmaterial eller i samband med att skörda och så raps till B100. Det sker emellertid ett kontinuerligt arbete med att minska dessa koldioxidutsläpp för att bränslena ska bli ännu mer klimatvänliga och uppnå en ännu större minskning av koldioxidutsläpp.

Biodiesel procent

Exempel på koldioxidbalans för HVO100

Gå till hällbarhet
ISCC-certifikat

RÅMATERIAL

Våra råmaterial består främst av avfalls- och restprodukter. B100 är en biprodukt från rapsproduktion där ungefär hälften av rapsen produceras för foder. HVO100 består främst av rester från kött- och fiskindustrin, men även av t.ex. använd matolja eller rester och avfall från beredning av vegetabilisk olja. För HVO gäller detta bland annat 90 % av bränslet som kommer från rester och avfall. Det är särskilt viktigt för oss att inte kompromissa med materialens kvalitet och ursprung och därför får de inte strida mot livsmedelsproduktion, avverkning av skog eller påfresta klimatet eller miljön.

feedstock