GRÖNT BRÄNSLE TILL FÖRETAG

Biofuel Express är Skandinaviens ledande distributör av fossilfria bränslen, såsom B100 biodiesel RME och HVO100 Förnybar Diesel. Våra kunder är företag som erbjuder miljövänliga transporter till uppdragsgivare med höga krav på miljön och CO₂-reduktioner.

Hos Biofuel Express får du en partner, som både levererar marknadens bästa produktkvaliteter, och professionell teknisk och lagmässig rådgivning.

Dessutom får du extra värde genom tillgång till den nödvändiga intelligens och miljödokumentation som gör att miljökraven från uppdragsgivaren följs och dokumenteras individuellt.

Våra certifierade kvalitets- och miljöledningssystem säkrar din leverans från första order till kontinuerlig leverans.

På leverantörsidan samarbetar vi med några av världens ledande producenter av biobränsle. Produkterna är av högsta kvalitet och uppfyller alla EU-kriterier för förnybara bränslen. Dessutom uppfylles kraven från de största motortillverkare som t.ex. Scania, Volvo, Mercedes och MAN.

Läs mer om fördelarna med våra kvalitets

B100 Biodiesel RME
HVO100 Förnybar Diesel

GRÖNT BRÄNSLE TILL FÖRETAG

Biofuel Express är Skandinaviens ledande distributör av 100% fossilfria bränslen, såsom B100 biodiesel RME och HVO100 Förnybar Diesel. Våra kunder är företag som erbjuder miljövänliga transporter till uppdragsgivare med höga krav på miljön och CO₂-reduktioner.

Hos Biofuel Express får du en partner, som både levererar marknadens bästa produktkvaliteter, och professionell teknisk och lagmässig rådgivning.

Dessutom får du extra värde genom tillgång till den nödvändiga intelligens och miljödokumentation som gör att miljökraven från uppdragsgivaren följs och dokumenteras individuellt.

Våra certifierade kvalitets- och miljöledningssystem säkrar din leverans från första order till kontinuerlig leverans.

På leverantörsidan samarbetar vi med några av världens ledande producenter av biobränsle. Produkterna är av högsta kvalitet och uppfyller alla EU-kriterier för förnybara bränslen. Dessutom uppfylles kraven från de största motortillverkare som t.ex. Scania, Volvo, Mercedes och MAN.

Läs mer om fördelarna med våra kvalitets

B100 Biodiesel RME
HVO100 Förnybar Diesel

75%

Samlad CO₂-reduktion år 2021

283 000 ton

CO₂-reduktion år 2020 som motsvarar 102 000 personbilar

14 ÅRS

Erfarenhet av att konvertera
till fossilfritt bränsle

100%

Fossilfritt fokus

Biofuel Express strävar efter att vara Skandinaviens största biobränslespecialist och samtidigt minska CO₂-utsläppen för våra kunder inom transportsektorn.

Missionen är att öka tillgängligheten av ​​biobränslen på marknaden genom att kombinera insikter i motorer, biobränsleprodukter och lagstiftning till målinriktad försäljning av biobränsle med låga utsläpp till fördel för både buss- och lastbilskunder, och till fördel för miljön.

Vi är specialister på att konvertera bussar och lastbilar från diesel till 100% fossilfri drift och har levererat biobränslen till lastbilar och bussar i över 14 år. Vi har utvecklat nära och långsiktiga partnerskap med våra kunder. Vår fortsatta ambition och strävan är att vara kundens naturliga val av leverantör.
Som kund hos Biofuel Express får du en personlig service. Våra specialister delar med sig av sin kunskap och erfarenhet från biodrivmedelsbranschen för att skräddarsy en lösning som passar just din verksamhet, förbättrar bränsleekonomin och ökar din konkurrenskraft.

Biofuel Express grundades 2008 och har varit en av ​​pionjärerna i Sverige och på den skandinaviska marknaden för 100% fossilfri bränsle. Med 10 års erfarenhet och genom otaliga konverteringar från fossilt till fossilfria bränslen, har företaget blivit marknadsledande distributör av 100% fossilfria bränslen i Skandinavien för både kollektivtransport och åkerier bl.a. genom ett starkt nätverk av tankstationer till tung trafik på strategiska nyckelplatser till konkurrenskraftiga priser.

Vårt fokus är 100% biodrivmedelsmarknaden, eftersom vi brinner för den positiva miljöpåverkan av förnybara bränslen.

Biofuel Express strävar efter att vara Skandinaviens största biobränslespecialist och samtidigt minska CO₂-utsläppen för våra kunder inom transportsektorn.

Missionen är att öka tillgängligheten av ​​biobränslen på marknaden genom att kombinera insikter i motorer, biobränsleprodukter och lagstiftning till målinriktad försäljning av biobränsle med låga utsläpp till fördel för både buss- och lastbilskunder, och till fördel för miljön.

Vi är specialister på att konvertera bussar och lastbilar från diesel till 100% fossilfri drift och har levererat biobränslen till lastbilar och bussar i över 14 år. Vi har utvecklat nära och långsiktiga partnerskap med våra kunder. Vår fortsatta ambition och strävan är att vara kundens naturliga val av leverantör.
Som kund hos Biofuel Express får du en personlig service. Våra specialister delar med sig av sin kunskap och erfarenhet från biodrivmedelsbranschen för att skräddarsy en lösning som passar just din verksamhet, förbättrar bränsleekonomin och ökar din konkurrenskraft.

Biofuel Express grundades 2008 och har varit en av ​​pionjärerna i Sverige och på den skandinaviska marknaden för 100% fossilfri bränsle. Med 10 års erfarenhet och genom otaliga konverteringar från fossilt till fossilfria bränslen, har företaget blivit marknadsledande distributör av 100% fossilfria bränslen i Skandinavien för både kollektivtransport och åkerier bl.a. genom ett starkt nätverk av tankstationer till tung trafik på strategiska nyckelplatser till konkurrenskraftiga priser.

Vårt fokus är 100% biodrivmedelsmarknaden, eftersom vi brinner för den positiva miljöpåverkan av förnybara bränslen.

Biofuel Express strävar efter att vara Skandinaviens största biobränslespecialist och samtidigt minska CO₂-utsläppen för våra kunder inom transportsektorn.

Missionen är att öka tillgängligheten av ​​biobränslen på marknaden genom att kombinera insikter i motorer, biobränsleprodukter och lagstiftning till målinriktad försäljning av biobränsle med låga utsläpp till fördel för både buss- och lastbilskunder, och till fördel för miljön.

Vi är specialister på att konvertera bussar och lastbilar från diesel till 100% fossilfri drift och har levererat biobränslen till lastbilar och bussar i över 13 år. Vi har utvecklat nära och långsiktiga partnerskap med våra kunder. Vår fortsatta ambition och strävan är att vara kundens naturliga val av leverantör.
Som kund hos Biofuel Express får du en personlig service. Våra specialister delar med sig av sin kunskap och erfarenhet från biodrivmedelsbranschen för att skräddarsy en lösning som passar just din verksamhet, förbättrar bränsleekonomin och ökar din konkurrenskraft.

Biofuel Express grundades 2008 och har varit en av ​​pionjärerna i Sverige och på den skandinaviska marknaden för 100% fossilfri bränsle. Med 10 års erfarenhet och genom otaliga konverteringar från fossilt till fossilfria bränslen, har företaget blivit marknadsledande distributör av 100% fossilfria bränslen i Skandinavien för både kollektivtransport och åkerier bl.a. genom ett starkt nätverk av tankstationer till tung trafik på strategiska nyckelplatser till konkurrenskraftiga priser.

Vårt fokus är 100% biodrivmedelsmarknaden, eftersom vi brinner för den positiva miljöpåverkan av förnybara bränslen.