Genom att använda biobränslen som HVO100 Förnybar Diesel och B100 Biodiesel RME Premium i stället för traditionell fossil diesel har våra kunder återigen gjort en stor insats för klimatet.

År 2021 har det sammantaget resulterat i:

  • En total minskning med 283 000 ton koldioxid

  • En genomsnittlig minskning av koldioxidutsläppen med 75 % jämfört med vanlig diesel

  • En koldioxidminskning som motsvarar de årliga utsläppen från 102 000 personbilar

Därför vill vi också ta tillfället i akt att rikta ett stort tack till alla våra kunder som hjälper till att skapa de fantastiska resultaten och driva på den gröna omställningen!

Naturligtvis slutar inte resan för att minska koldioxidutsläppen här…
År 2022 är ambitionerna fortfarande höga, där ökad tillgänglighet till de gröna produkterna fortfarande är en prioritet med nya stationer både i Sverige och i Danmark, där de första danska Biofuel Express-stationerna kommer att byggas. På så sätt blir det ännu lättare att få tillgång till de gröna bränslena.

Om du vill veta mer om ditt företags möjligheter att övergå till biobränslen kan du lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar en av våra rådgivare dig inom kort.

Låt en rådgivare kontakta dig:

Jag ger härmed tillåtelse för Biofuel Express att följa upp begäran via e-post eller telefon.

Ursprungliga videokällor: Vecteezy och Videvo