Förutom de mer uppenbara fördelarna för miljön och klimatet finns det också andra fördelar med att köra på biodiesel såsom HVO100 Förnybar Diesel och B100 Biodiesel RME Premium.

Vi har listat de mer prestandabaserade fördelarna vid användning av biodiesel:

 • Högre cetantal – vilket ger bättre prestanda:

  Cetantalet är ett mått på bränslekvaliteten och anger hur bra bränslet brinner inne i motorcylindern. Ju högre cetantal, desto kortare tändningstid och desto bättre förbränning.  Speciellt HVO har ett fantastiskt cetantal på minst 70.

 • Ökad smörjförmåga – vilket minskar slitaget

  Detta har att göra med hur bra ett bränsle minskar friktionen. Dieselmotorer är beroende av sitt bränsle för att smörja rörliga delar som bränslepumpar. I det här fallet förser biodiesel motorn med en omfattande naturlig smörjning och behöver inga tillsatser. Hög smörjning minskar slitaget på motordelarna, vilket hjälper till att öka motorns livslängd totalt sett. Det ger också en mjukare gång vid körning som är mindre bullrig. (Detta gäller FAME / RME och inte HVO).

 • Färre problem med partikelfilter – vilket minskar utgifterna

  Det är i dieselmotorns partikelfilter som partikelmateria fångas in från motorns avgaser för att minska skadliga utsläpp. När filtret blir fullt bränns det upp i syfte att bränna upp den uppsamlade partikelmaterian. Den här processen minskar bränsleeffektiviteten och kräver underhåll och rengöring.

  För HVO gäller även att det skapas färre partiklar, vilket gör att den filtrerar långsammare och därför behöver man inte byta filtren lika ofta som vid vanlig fossil diesel (och B100). Därutöver är partiklarna från HVO också lättare att bränna upp jämfört med vanlig diesel.

Sammantaget är biodiesel en bättre produkt än vanlig diesel såväl för motorn som för miljön och klimatet. Vad har du nu för ursäkt att inte ändra?

Vänligen kontakta oss om du vill höra mer om våra alternativ:

Andreas Skarstedt
as@biofuel-express.com
+ 46 735 304 670

Jacob Nilsson LI

Jacob Nilsson
jn@biofuel-express.com
+ 46 763 066 370