När det gäller biobränslen talas det vanligtvis om två olika former som klassificeras som första och andra generationens biodiesel. De två typerna är indelade efter den typ av material som biodieseln tillverkas av.

Första generationens biodiesel

Första generationens biobränslen produceras från grödor direkt från åkrarna, såsom spannmål, majs, sockerbetor och sockerrör och raps. I Europa används främst rapsolja till biodiesel.

Andra generationens biodiesel

Andra generationens biobränslen produceras av rest- och avfallsprodukter från till exempel industri och hushåll. Stora mängder använd stekolja och slaktavfall används också.

Funktionalitet:

I motsats till vad många tror skadar biodiesel inte motorn utan rengör den.

Första generationens biodiesel kräver dock att du först byter bränslefilter lite oftare för att ta bort partiklarna som finns i filtret från tidigare bränsle. Priset för första generationens biodrivmedel är vanligtvis lite lägre jämfört med vanlig diesel (i Sverige) och andra generationens biodrivmedel, så det kan också finnas en ekonomisk vinst genom att byta till detta.

Du kan läsa mer om B100 Biodiesel RME här.

Andra generationens biodiesel (HVO100 Förnybar Diesel) kräver inga modifieringar eftersom den är kompatibel med alla dieselmotorer.

Du kan läsa mer om HVO100 Förnybar Diesel här.

Fördel:

Det finns flera fördelar med att använda biodiesel eftersom tekniken redan är utvecklad och redo att implementeras, och den kan även bidra till att minska koldioxidutsläpp. Dessutom finns det en extra fördel eftersom det tar bort animaliskt fett från marknaden, vilket annars skulle vara en oanvänd resurs.

Dessutom är biodiesel biologiskt nedbrytbart, giftfritt och avger färre partiklar än vanlig diesel (detta gäller andra generationens biodiesel).

Se mer i videon nedan: