Utvecklingen fortsätter i hög hastighet och etableringen av en ny lastbilsanläggning har nu startat på Holmagårdsvägen i Falkenberg. Här kommer stationen att ligga nära Nettos centrallager i Sverige.

Stationen kommer att ha alla Biofuel Express gröna produkter i form av B100 Biodiesel RME Premium, HVO100 Neste MY Förnybar Diesel, Miljö-diesel och AdBlue.

Stationen förväntas stå klar i slutet av april-början av maj 2021.

Registrera dig gärna med hjälp av formuläret här för att få ett direktmeddelande via e-post om våra kommande stationsöppningar.

Vi ser fram emot att öppna ytterligare en ny station, den här gången i Falkenberg.

Plats Falkenberg station