Det är maj och på många åkrar har rapsen redan börjat blomma. Rapsblomman associeras ofta till rapsolja eller biodiesel, men raps kan användas även för flera andra ändamål …

Av rapsblommor och raps görs många fler produkter utöver rapsolja och biobränsle:

  • Proteinfoder
    Rapskakor är ett viktigt proteintillskott för boskap, svin och andra djur. Rapskakor produceras lokalt för att ersätta importerad sojabaserad djurföda från Sydamerika, vilket minskar totalbelastningen av koldioxid.

  • Glycerin
    Glycerin är en sockeralkohol gjord av oljor och fetter som absorberar vatten effektivt, med en klar, luktfri konsistens och något söt smak. Det används ofta i kosmetika och läkemedelsindustrin för exempelvis handdesinfektionsmedel, tväätmedel, livsmedel och krämer.

Raps är en viktig gröda för jordbruket, då den bland annat ökar det följande årets spannmålsskörd på åkern med 10–15 %.

Ungefär hälften av rapsen blir B100 Biodiesel RME Premium, andra hälften proteinföda och resten glycerin.

Ca 32 % av den odade biomassan på rapsåkern används för energi och bränsle. Av fröets fetter används största delen till rapskakor och annars till rapsolja, men den generellt minskande försäljningen av fetter begränsar marknaden, som förstås påverkas av kriget. Under normala omständigheter, då djurfoder fortfarande behövs, är biodiesel ett naturligt användningsändamål för raps, då allt kan användas utan svinn.

Våra leverantörer optimerar kontinuerligt sina processer för att extrahera så mycket glycerin och matlagningsolja från rapsen som möjligt, då de är mest värda.

Rapsproduktion kan således bidra till att ersätta fossila bränslen och minska koldioxidutsläppen med upp till 70 % jämfört med vanlig diesel, samt ersätter importen av utländsk soja för djurfoder, vilket ger klimatfördelar.

B100 Biodiesel Raps

Vill du veta mer om B100 Biodiesel RME Premium?

Låt en rådgivare kontakta dig:

Jag ger härmed tillåtelse för Biofuel Express att följa upp begäran via e-post eller telefon.